Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Rogów Legnicki - powiat legnicki

vor 1945 Rogau - Kreis Liegnitz

 

   

Kościół filialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.


Budynek dawnej szkoły.


   

Dokładne miejsce po pałacu w Rogowie. Stoi tam budynek o charakterze gospodarczym.

                       

   

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.

           

Pozostałość parku w Rogowie Legnickim.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       

Archiwalne widokówki sprzed 1945 roku oraz opuszczony pałac w okresie powojennym.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl