Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Smokowice (część miasta Legnica) - powiat legnicki

vor 1945 Schmochwitz - kres Liegnitz

 

W południowo-wschodnim skraju obszaru Legnicy znajdują się nieliczne zabudowania dawnej wsi Smokowice. Obecnie dawna wieś składa się z kilku budynków i reliktów zespołu dworskiego. Na brak inwestycji w obszarze dawnej wsi miało wpływ niewątpliwie bezpośrednie sąsiedztwo strefy ochronnej Huty Miedzi.


           

Krzyżujące się drogi wyznaczały kiedyś centrum miejscowości a przystanek autobusowy chyba już nikomu nie służy. Z dawnych zagród sprzed 1945 roku (poza jednym budynkiem gospodarczym w majątku) nic się nie zachowało. Jednak w latach powojennych postawiono tam dwa budynki mieszkalne - do 2011 roku w którym to odwiedziłem tą miejscowość.

               


   

Po dawnym majątku pozostał tylko jeden budynek gospodarczy. Pałac uległ rozbiórce w latach powojennych.

   

Staw w dawnym majątku oraz ciek wodny do niego uchodzący po lewej stronie którego znajdował się pałac.

       

Fragment muru okalającego kiedyś całość założenia pałacowo - parkowego.

   

Park - stan obecny.


                   

                   

Zdewastowany cmentarz niemieckich mieszkańców Smokowic. Na ostatniej fotografii pomnik poległych na frontach I wojny światowej żołnierzy - mieszkańców miejscowości.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl