Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Stary Łom - powiat legnicki

vor 1945 Altenlohm - Kreis Goldberg

 

           

Kościół p.w. św. Antoniego.

           

Wnętrze świątyni oraz mechanizm zegarowy na wieży kościoła pochodzący z Głogowa.

                       

Pamiątkowe płyty we wnętrzu świątyni.


Pałac w Starym Łomie - dawny Scholz Hof.


Pałac w dawnym folwarku - Mittel Vorwerk.


       

Budynek gospodarczy w dawnym folwarku - Nieder Vorwerk.   

Kościół p.w. św. Antoniego.

       

Pałac w Starym Łomie w dawnym Mittel Vorwerk.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                   

               


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl