Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Zamienice - powiat legnicki

vor 1945 Samitz bei Reisicht - Kreis Goldberg

 

   

W miejscu tym stał kiedyś barokowy pałac powstały w 1734 roku (na miejscu poprzedniego) dla Luise Eleonore von Bees. Po 1945 roku opuszczony by w latach następnych ostatecznie zostać rozebranym.

           

Fragment zdewastowanego parku.

   

Zniszczona grota zbudowana z wapiennego narzutu imitującego torf wulkaniczny.

     

Fragment zabudowy gospodarczej dawnego majątku.


    

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP przed remontem oraz po remoncie na zdjęciach poniżej.

         

           

Płyty ulokowane w ścianie zewnętrznej kościoła.

Kaplica grobowa rodziny Zimmer z Jaroszówki na cmentarzu obok kościoła.


  

Visa vi kościoła - stary dom oraz pozostałość po pomniku upamiętniającym żołnierzy poległych na frontach I wojny światowej a pochodzących z Zamienic.


 

Grekokatolicka cerkiew w Zamienicach.              

  

Wnętrze kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP oraz pozostałość niemieckich pochówków w jego otoczeniu.

 Autor fotografii - Zbigniew Machoń.       

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP oraz kaplica grobowa rodziny Zimmer.

               

Płyty na ścianach kościoła.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

     


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl