Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Grabiszyce Średnie - powiat lubański

vor 1945 Mittel Gerlachsheim - Kreis Lauban

 

                   

               

Kościół p.w. św. Antoniego, plebania oraz liczne jeszcze pozostałości niemieckich pochówków na cmentarzu w otoczeniu kościoła.

                       

                       

           

           


               

Zachowany w dobry stanie pałac - obecnie szkoła. Obiekt barokowo - klasycystyczno - eklektyczny z około 1760 roku, znacznie przebudowany w 1870 roku i współcześnie.

       

Kartusz herbowy nad głównym wejściem do szkoły oraz inne na tyłach obiektu.


       

           

Budynki w pobliżu kościoła.

   

Puste miejsce obok kościół p.w. św. Antoniego. Stał tam kiedyś mały budynek szkoły ewangelickiej.


               

                       

Dawny ewangelicki dom modlitwy (świątynia Braci Czeskich) zbudowany został w 1733 roku. W latach powojennych służył jako katolicka kaplica mszalna Matki Boskiej Różańcowej. Obecnie opuszczony popada w ruinę. Świątynia ta znajduje się na terenie dawnej sprzed 1945 roku miejscowości Carlsdorf (Karlsdorf). Po II wojnie światowej ta obecnie część Grabiszyc Średnich nazywała się Mojków.


           

Ruiny młyna typu holenderskiego na terenie dawnej Koloni Lindenfeld (sprzed 1945 roku) między Grabiszycami Średnimi i Zalipiem oraz zabudowa Koloni w sąsiedztwie byłej wsi Mojków.               

Pałac, kościół p.w. św. Antoniego oraz plebania w pobliżu kościoła.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

               


Informacje o Grabiszycach Górnych (Ober Gerlachsheim)

Link - http://www.glogow.pl/okolice/podstrony/lubanski/grabiszycegorne.htm

Informacje o Grabiszycach Dolnych

Link - http://www.glogow.pl/okolice/podstrony/lubanski/grabieszycedolne.htm


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl