Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Jałowiec - powiat lubański

vor 1945 Wingendorf - Kreis Lauban

 

                 

Dwukondygnacyjny neoklasycystyczny pałac powstał około 1820 roku.

     

                 

Kartusz herbowy z jednej strony pałacu natomiast z drugiej (od strony folwarku) ciekawa symbolika (alegoryczne figury). Herb nadany został w 1863 roku dla Carla Lachmanna z Falkenau (Kreis Grottkau).

     

Zabudowa mieszkalna dawnego majątku.

              

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku.

        

Widok na majątek od strony północnej.


              

Neogotyckie mauzoleum Karla Roberta von Lachmanna z 1871 roku.

Treść napisu z ostatniego zdjęcia:

UNSERM GELIEBTEN EINZIGEN SOHN ROBERT
LIEUT IM SCHLESWIG HOLST REGT 16 GEB 16. FEB
1847 GEFALLEN BEI MARS LA TOUR 16. AUG.1870


       

Ruina kościoła ewangelickiego, powstałego jako kościół graniczny w 1715 roku.                   

Pałac, mauzoleum oraz zabudowa gospodarcza dawnego majątku.

Ruina kościoła ewangelickiego.

       

Wingendorf Pappenfabrik - czyli dawna papiernia w Jałowcu.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   

   

Zdjęcia udostępnił Matthias Benjak. Schloss Wingendorf und Wingendorf Pappenfabrik.


Artykuł ze strony:   http://www.zl.lubań24.pl/

Miesiąc temu na konferencji naukowej w Lubaniu, zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Górnych Łużyc, miałem przyjemność ponownie mówić o temacie epitafiów. Tym razem opisywałem płyty z nieistniejącego już dzisiaj kościoła w Jałowcu. Wspomniane Towarzystwo wydobyło kilka lat temu zachowane epitafia i zabezpieczyło je na terenie pobliskiego kościoła w Kościelniku. Wśród nich znajdują się niezwykle cenne płyty rodziny drugiego pastora tego kościoła Paula Haußdorfa, żony Anny i córki Marii Sophii, a także cokół nagrobny pastora Guenzelsa z Kościelnika. Jest również nastawa płyty fundatora kościoła – Hermanna von Salza, brakuje epitafium rycerza ukradzionego kilka lat temu…
Wingendorf, obecnie Jałowiec, miejscowość na prawym brzegu Kwisy, wcześniej z powodu niewielkich rozmiarów nazywana „Wenigendorf”. Należała do weichbildu Lwóweckiego. W 1420 miejscowość przejął właściciel Czochy Hartung von Klux. W Wingendorf od 1699 roku produkuje się papier. W Jałowcu znajdowało się 13 majątków kmiecych. Przed rokiem 1815 mieszkańcy wsi parali się szmuglem. Szeroko znana była gospoda „Pod Szarym Wilkiem”, leżąca na pograniczu Jałowca i Olszyny Dolnej.
W 1654 roku został odebrany kościół ewangelikom w Kościelniku. Tamtejszy pastor Georg Gerber znalazł schronienie w saskim Jałowcu. Ewangelickie nabożeństwa zaczęto odprawiać tu w roku 1654. Początkowo w szczerym polu niedaleko późniejszego kościoła (przez 6 lat). W końcu chłop, na którego ziemi odprawiano msze, postanowił przeznaczyć drewnianą szopę na świątynię. W tym improwizowanym drewnianym kościółku odprawiano przez 16 lat nabożeństwa dla ewangelików z Kościelników, Baworowa, Leśniej i Olszyny Dolnej. W 1677 roku Günther von Salza, posiadający prawa patronackie w Jałowcu, zdecydował o budowie drewnianego kościoła na ziemi, którą kupił 2 lata wcześniej za 30 marek od chłopa o nazwisku Förster.
Grunt pod budowę kościoła poświęcono 14 listopada 1677 roku. Rok później to samo uczyniono z nowym ołtarzem. W 1679 roku poświęcono nową ambonę i chrzcielnicę. Najstarszy syn Günthera, Herman von Salza zatroszczył się o wyposażenia kościoła w trzy dzwony. Wykonał je Abraham Sivert ze Zgorzelca. Dzwony zostały poświęcone 10 grudnia 1690 roku przez pastora Haußdorfa.
Paul Bernhard Haußdorf pochodził z bardzo starej lubańskiej rodziny. Zamieszkiwali oni Lubań już w XIV w. Paul urodził się w Lubaniu 21 sierpnia 1647 roku. Jego ojciec był wówczas lubańskim pastorem. Paul uczył się w Lubaniu oraz w Coburgu. W 1666 roku rozpoczął studia na uniwersytecie w Jenie, po ukończeniu których wrócił do Lubania. W 1674 roku został pastorem w Jałowcu. Swoją posługę w tej miejscowości pełnił przez 37 lat. Jego płyta nagrobna została wmontowana w elewację kościoła obok płyty ukochanej żony Anny Doroty. Jej ojciec, Wenzelaus Bergmann, był pastorem w Gerlachsheim, a matka Euphrosina była córką pastora we Frydlandzie, który był jednocześnie superintendentem w tej miejscowości, Zawidowie i Bogatyni. Przez 32 lata była żoną Paula Bernharda Haußdorfa. Urodziła 11 dzieci: 5 synów i 6 córek. 2 z nich zmarły bardzo wcześnie. Sama umarła po dwóch latach bolesnej choroby 15 kwietnia 1708 roku. Do dzisiaj zachowało się również epitafium jednej z córek – Marii Sophii.
Szybko okazało się, że drewniana świątynia jest zdecydowanie za mała w stosunku do potrzeb. Jej przebudowę w kamieniu zainicjował Herman von Salza. Kościół stanął w roku 1715. Drewnianą wieżę nad prezbiterium wykonał cieśla Runge z Górnego Radostowa.
W tym miejscu może wypada przybliżyć nieco sylwetkę fundatora. Otóż Hermann von Salza – pan Dolnej Zaręby i Jałowca (2 kwietnia 1657 - 12 kwietnia 1725) urodził się w Pisarzowicach. Od swojego krewnego, biskupa Jakoba von Salza, otrzymał w dziedziczne posiadanie dobra lenne w Bolkowie. Był chorążym jazdy saskiej. Jego pierwszą żoną była Maria Magdalena von Gersdorff, z którą ożenił się w roku 1693. Z Marią miał jedną córkę. Po śmierci pierwszej żony poślubił w 1706 roku Barbarę Helenę, która była córką Karola Zygmunta von Mauschwitz. Z Barbarą miał 5 dzieci – 1 córkę i 4 synów. Po śmierci męża do czasu uzyskania pełnoletniości przez synów Jałowcem administrowała jego żona.
W 1723 roku Hermann von Salza na własny koszt wybudował kamienną plebanię. Wcześniej pastor mieszkał w domu wspomnianego chłopa Förstera. W 1730 roku przetopiono na nowo średni dzwon. Świątynia w Jałowcu pełniła funkcję kościoła granicznego do roku 1742. Wraz z przejęciem Śląska przez Prusy, ewangelicy odzyskali wolności religijne. W nowo zaistniałych okolicznościach zmniejszyła się liczba wiernych przybywających do Jałowca, gdyż ewangelickie nabożeństwa mogły być odprawiane na miejscu. Ilość chrztów, ślubów i wiernych przystępujących do komunii zmalała pięciokrotnie.
W 1751 roku na nowo przetopiono największy z dzwonów. W 1768 roku przerobiono organy, w ten sposób, że manuał i pedały skierowano w stronę wiernych. Trzy lata później przeprowadzono remont przedniej ściany szczytowej kościoła i jednocześnie zamurowano istniejące w niej drzwi. W 1799 przeprowadzono remont wieży kościelnej. Na nowo pokryto ją dachem, blachą oraz pomalowano, pozłocono także kulę, chorągiewkę i gwiazdę wieńczącą wieżę, a także tablice zegarowe. Całość prac wykonał czeski blacharz Krollom z pod Litomierzyc. Ponowny remont wieży miał miejsce w 1812 roku. Dalszą część historii miejscowości, tę dziewiętnastowieczną, znajdziecie Państwo w jednym z moich poprzednich felietonów historycznych drukowanych w „Ziemi Lubańskiej”.
Kościół przetrwał II wojnę światową, nie dane mu było jednak dotrwać do dzisiaj. Co zaczął „ząb czasu”, to skończyli ludzie i dzisiaj pozostała jedynie część kamiennego prezbiterium. Nie ma też murowanej plebanii, a całopostaciowe epitafium Hermanna von Salza bezpowrotnie zniknęło. Mam też miłą informację – zachowały się barokowy ołtarz i kamienna chrzcielnica, służące do dzisiaj i zdobiące wnętrze kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Kościelniku. W murze okalającym przykościelny cmentarz znajdują się zabezpieczone przez Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc epitafia pochodzące z Jałowca. Miałem przyjemność poznać proboszcza ks. Czesława Misiewicza i bardzo dziękuję za okazaną przychylność i serce dla historii. Serdeczne Bóg zapłać.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl