Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Mściszów - powiat lubański

vor 1945 Seifersdorf - Kreis Lauban

 

                   

Ruina kościoła p.w. św. Jerzego pochodzącego z przełomu XV i XVI wieku.


   

Kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego powstał w latach 1806 - 1811 na miejscu ewangelickiego drewnianego domu modlitwy. Na drugim zdjęciu budynek obok kościoła - dawna szkoła ewangelicka.                       

Ruina kościoła p.w. św. Jerzego, brama do świątyni, stary nagrobek, krzyże pokutne oraz kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego.

               

Pomnik ofiar wojny prusko - francuskiej 1870 roku i I wojny światowej obok kościoła Zesłania Ducha Świętego.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Friedrich Bernhard Werner - Schlesische Bethäuser. Reprint von 1748 - 1752.

                   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl