Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Nawojów Śląski - powiat lubański

vor 1945 Schlesisch Haugsdorf - Kreis Lauban

 

                       

   

Dokładne miejsce (na pierwszym zdjęciu) po rozebranym w latach powojennych pałacu w Nawojowie Śląskim oraz zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego folwarku.


       

Pozostałość zabudowy Dolnego folwarku (Nieder Vorwerk) w Nawojowie Śląskim, kamień znakujący średniowieczne grodzisko obok dawnego majątku "Logau" oraz budynek w miejscowości.               

Oficyna oraz zabudowa gospodarcza w dawnym majątku "Logau".

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl