Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Radostów Górny - powiat lubański

vor 1945 Ober Thiemendorf - Kreis Lauban

 

               

Widoczny na zdjęciach budynek stoi dokładnie na miejscu po pałacu. Niektóre elementy rezydencjonalnego obiektu są jeszcze widoczne jak np. podstawa wieży czy fragment oryginalnego muru.

           

Budynek mieszkalny w sąsiedztwie miejsca po pałacu do dawna oficyna. Na ostatnim zdjęciu brama wjazdowa do dawnego majątku.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Friedrich Bernhard Werner - Schlesische Bethäuser. Reprint von 1748 - 1752.

                       

                       

   

Archiwalne widokówki  z różnych części Radostowa oraz fragment mapy typu Messtischblatt.


Informacje o Radostowie Średnim (Mittel Thiemendorf)

Link - http://www.glogow.pl/okolice/podstrony/lubanski/radostowsredni.htm

Informacje o Radostowie Dolnym (Nieder Thiemendorf)

Link - http://www.glogow.pl/okolice/podstrony/lubanski/radostowdolny.htm


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl