Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Rudzica - powiat lubański

vor 1945 Pfaffendorf - Kreis Lauban

 

       

Kościół p.w. św. Katarzyny.

       

Brama na teren przykościelny z inicjałami fundatora bramy oraz plebania.

           

Cmentarz w otoczeniu kościoła, pamiątkowa płyta oraz kapliczka.

                       

Epitafia na ścianach muru okalającego cmentarz.


       

Dokładne miejsce po kościele ewangelickim (niewielka wyniosłość terenu) widocznym na archiwalnych fotografiach.


Dawna szkoła w Rudzicy.                  

Kościół p.w. św. Katarzyny, plebania oraz płyty nagrobne i epitafia na jego ścianach oraz kapliczka ulokowana w murze cmentarnym.

           

Krzyże pokutne w pobliżu kościoła, dawna gospoda oraz dom wchodzący w skład zakładów produkujących w okresie przed 1945 rokiem m.in. dachówki.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                    


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl