Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Smolnik - powiat lubański

vor 1945 Schadewalde - Kreis Lauban

 

               

           

Ruina dworu z 1536 roku oraz jego wizerunek na starej rycinie.

                   

           

Stare drzewa w parku ulegają wycince a na parkowych polanach wypasają się zwierzęta. Wycięto także potężną lipę rosnącą obok widocznych jeszcze fundamentów młyna.

               

Z oryginalnej starej zabudowy gospodarczej do dnia dzisiejszego nic nie pozostało. Po zburzeniu potężnych stodół, stajni, obór, spichlerzy i młyna postawiono nowe zabudowania które dziś po około 30 - tu latach użytkowania są już bardzo zniszczone.


               

Główna droga w Smolniku z pozostałością bramy prowadzącej do zniszczonej kaplicy.


       

Na terenie przedwojennego osiedla domków Höllen - häuser postawiono komunalną oczyszczalnię ścieków.


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolniku - wcześniejszy Dom Dziecka. W okresie przed 1945 rokiem - dom opieki (wzorcowy w Niemczech) tzw. Bethesda.


                   

Dom w Smolniku. Na ostatnim zdjęciu rzadki widok - skład towarowy pociągu, które tylko okazjonalnie przyjeżdżają do Leśnej.


       

Dawny (sprzed 1945 roku) dom sióstr zakonnych.


   

Panorama Leśnej. 

   

 

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.

  

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       

   

To archiwalne zdjęcie zostało wykonane na terenie tartaku w Smolniku w latach 50 - tych XX wieku. Tartak obecnie nie istnieje. Jedna z pracujących osób to Stanisław Mietlicki - dziadek autora tej strony.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl