Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Stankowice - powiat lubański

vor 1945 Rengersdorf - Kreis Lauban

 

                   

Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej.

           

Płyty nagrobne i epitafia ulokowane na ścianach zewnętrznych kościoła.

               

               

Wyrównane miejsce po starym cmentarzu - niemieckich mieszkańców miejscowości oraz stara kaplica (z kartuszem herbowym) w murze cmentarnym.

       

Zdewastowana krypta grobowa z sarkofagiem w podziemiach kościoła oraz brama na teren przykościelny.


           

Budynek szkoły podstawowej w Stankowicach.


       

Jeden z domów w miejscowości.


   

Remiza strażacka w Stankowicach.


       

Dawny Vorwerk Rengersdorf oraz tablica na jednym z budynków gospodarczych.


Dawna gospoda.   

Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej oraz tablica informacyjna.

                   

                   

Epitafia na ścianach kościoła oraz grobowiec na terenie dawnego cmentarza okalającego kiedyś kościół.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl