Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Szyszkowa Górna - powiat lubański

vor 1945 Ober Örtmannsdorf - Kreis Lauban

 

                       

Pałac z około połowy XVIII wieku powstał z przebudowy dworu pochodzącego z XVII wieku. Nad wejściem kartusz herbowy a od strony dawnych ogrodów kolejny kartusz rodu von Rex z datą renowacji obiektu 1926.

                   

Murowany dwukondygnacyjny spichlerz z sygnaturką, wchodzący w skład zabudowań gospodarczych dawnego majątku.

                       

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.


       

Zabytkowy młyn w Szyszkowej Górnej oraz umieszczony na ścianie kartusz herbowy.


       

Dawna szkoła w Szyszkowej.

Dawna szkoła po remoncie - 2013 rok.


       

Dawna gospoda oraz remiza strażacka.           

Pałac oraz spichlerz z nowym dachem.

       

Zabytkowy młyn w Szyszkowej Górne - obecnie budynek mieszkalny.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl