Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Bolanów - powiat lubiński

vor 1945 Bohlendorf - Kreis Lüben

 

           

           

Na dzisiejszą zabudowę Bolanowa składają się zaledwie trzy budynki mieszkalne oraz dwór z budynkami gospodarczymi.

Autor fotografii - Arkadiusz Łojek.BOLANÓW

Dawne nazwy miejscowości

Bohlendorf - 1789, do 1945 r.

Historia wsi

Bolanów jest kolonią założoną na podstawie reskryptu wydanego przez Fryderyka Wielkiego 28.08.1773 r. przez Balthasara Ernsta von Bohlen w 1777 r. W 1789 r. złożona była z 6 domów, zamieszkiwana przez 34 osoby. Kolonia należała do majoratu dóbr w Gorzycy. Historia własności jest spójna z historią własności tamtejszego majątku. Do lat 30. XX w. Bolanów pozostawał własnością rodu von Bohlen: Philippa Christiana von Bohlen (1789 r.), Ferdinanda Friedricha von Bohlen (1870), Wilhelma Friedricha Henry’ego Maxa von Bohlen (1886-1891), Arnolda von Bohlen (1894-1898), Stüringka von Bohlen (1905-1909), Kurta von Bohlen (1912 - do ok. poł. lat 30. XX w.). W 1937 r. właścicielem dobra Bohlendorf był Wilhelm Schürmann.

Układ przestrzenny wsi

Zabudowa kolonii złożona pierwotnie z 6 domów usytuowana była wzdłuż leśnej drogi prowadzącej od zespołu folwarku w Gorzycy, łączącej się z drogą leśną wiodącą z Krzeczyna Wielkiego. Zabudowa kolonii zachowała się jedynie częściowo. W północnej części kolonii w końcu XIX w. założony został folwark z willą zarządcy folwarku, a następnie właściciela, wzniesioną na przełomie XIX i XX w. Od strony północnej do willi przylega niewielki komponowany park swobodnie łączący się z kompleksem leśnym. Przed willą urządzono obsadzony lipami podjazd z kolistym klombem drzewnym. Park wyznacza graniczny szpaler lip. Sama willa została reprezentuje architekturę utrzymaną w formach podmiejskiej rezydencji.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa

1. Zespół folwarku:
    a. Willa nr 1, pocz. XX;
    b. Park przy willi, pocz. XX.

Wykaz stanowisk archeologicznych znajduje się w oryginalnym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie stanowi wyciąg ze Studium Środowiska Kulturowego gminy Lubin opracowanego w roku 2002 przez zespół w składzie: Bogna Oszczanowska, Beata Sebzda - historia i historia sztuki, Maria Sikorska i Donata Wiśniewska - archeologia oraz Emilia Dymarska - plansze. Studium powstało w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (od 2003 Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków) we Wrocławiu.Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl