Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Brzeziny (nie istnieje) - powiat lubiński

vor 1945 Briese - Kreis Wohlau

 

                       

Niemal całkowicie zaciera się ślad po folwarku Briese w okolicach Orska, odnotowanym już w XVII wieku.Brzeziny

1.1. Dane nazwy folwarku.

Briese (ok. 1753, 1787, 1830)

1.2. Etymologia nazwy folwarku

Nazwa folwarku utworzona od słowa brzezina.

1.3. Historia folwarku i kolonii.

Już ok. poł XVIII w. był to folwark należący do dóbr w Orsku ok. zaś roku 1830 miejscowość wymieniana jako kolonia. Istniała ona do zlikwidowania w latach siedemdziesiątych XX w. , w czasie budowy huty Cedynia.

1.4. Układ przestrzenny folwarku i kolonii.

Około roku 1824 w północnej części kolonii znajdował się folwark, poprzedzony od południa dwoma stawami, dużym, prostokątnym i małym owalnym. Od tego założenia rozchodziły się w różnych kierunkach drogi, przy którym skupiła się skromna zabudowa kolonii. Do lat 1892 – 1937 nadal funkcjonował folwark. Na miejscu obu stawów założono plac. Wówczas też siedlisko kolonii uległo redukcji (od zachodu).

Źródło - http://www.rudna.plŚląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.p