Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Bytków - powiat lubiński

vor 1945 Beitkau - Kreis Glogau

 

                   

Dawny dwór oraz zabudowa byłego folwarku. Ostatnim właścicielem sprzed 1945 roku od 1.4.1937 był był Josef Veltjens, as lotnictwa myśliwskiego z czasów I wojny światowej.Bytków

1.1. Dawne nazwy wsi.

Beutke – 1670 r., 1679 r. i 1687 r., Beitkau – 1791 r., 1830 r. I 1845 r., także później – do 1945 r. Odtąd – Bytów i oboczność: Bajków.

1.2. Etymologia nazwy wsi.

Bliżej nieznana.

1.3. Historia wsi i dóbr.

Jak przy Gawronach.

1.4. Układ przestrzenny wsi.

Niewielka osada z zagrodami w czworobok usytuowanymi rzędowo w stosunku do głównej drogi wiejskiej wschód – zachód. Po jej przeciwnej stronie (północnej) na zachodnim krańcu osady zabudowania folwarku zgrupowane w czworobok z zachowanym domem zarządcy dóbr (ich główna siedziba znajdowała się w Gawronkach). Proponuje się strefę ochrony „B” dla tego zachowanego w swym zasadniczym kształcie folwarku.

1.5. Tabelaryczne zestawienie danych statystycznych.

Gmina wiejska

Dobra

Instytucje publiczne i przemysł

Rok

Areał

Domy

Ludność

Areał

Ludność

 

1830

 

9

87

 

 

Gorzelnia, cegielnia i młyn wodny (w przysiółku Jüderei, ob. Radaków)

1845

 

 

63

 

 

Cegielnia i karczma w przysiólku j.w.

1876

 

 

 

255

 

 

1898

55

8

43

 

 

 

1905

 

 

 

256

 

 

1917

 

 

 

256


 

 

 

 

 

 

 

2.1. Strefy ochrony konserwatorskiej
2.1.1. Wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej „B” dla folwarku.
Obejmuje ona cały teren folwarku po zewnętrznym obrysie zabudowany.
2.2 Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Folwark
Dom zarządcy
Stodoła I
Stodoła II
Stodoła III
2.2. Stanowiska archeologiczne
Obszar AZP 70-21
263. ślad osadnictwa kultury łużyckiej
Obszar AZP 71-21
283. osada ochronologia: 2 połowa XIII-XiV wiek

Źródło - http://www.rudna.plŚląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl