Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Chałupki - powiat lubiński

vor 1945 Dyrhäuser - Kreis Wohlau

 

           

Budynki dawnego folwarku w Chałupkach oraz dom mieszkalny.


Chałupki

1.1. Dawne nazwy folwarku.

Thiervorwerck (ok. poł. XVIII w., 1791, 1830, 1845), Thierh,, user (1824, 1830, 1845), Dyhrvorwerck (1910).

1.2. Etymologia nazwy folwarku.

Etymologia nazwy folwarku nieznana.

1.3. Historia folwarku.

W 1. 1750 – 1845 istniał folwark polny z 2 gospodarstwami zagrodniczymi należący do dóbr w Chobieni. Po roku 1945 folwark stał się przysiółkiem Nieszczyc (nr 26 – 37).

1.4. Układ przestrzenny folwarku.

Około roku 1824 droga do folwarku miała jeszcze naturalny przebieg z licznymi zakrętami. Po południowej stronie tej drogi, blisko folwarku znajdowała się w przeszłości ( ok. 1725 ) winnica, o czym świadczyła nazwa wzniesienia, odnotowana na mapie z roku 1824. Siedlisko folwarku składało się z dwóch części, jednej z trójstronnie obudowanym dziedzińcem folwarcznym i drugiej z paroma domami czeladnymi. Na odcinku cieku wodnego pomiędzy drogą do Nieszczyc a folwarkiem czynne był trzy młyny. Na południe od folwarku znajdował się wielki staw hodowlany. W l. sześćdziesiątych XIX w. przekształcono folwark zakładając bardziej regularny, już większy dziedziniec gospodarczy i wznosząc nową jego zabudowę na planie podkowy. Dziedziniec otwarto ku szeregowi zagrodniczych domów. W 3 ćw. XIX w. osuszono staw, zasypani ciek wodny i wyburzono znajdujące się przy nim młyny.

Obecniy dawny układ przestrzenny folwarku i kolonii.

Układ folwarku uległ zatarciu przez wyburzenie budynku zamykającego jego wschodnią stronę. Zachowały się dwa ceglane budynki hodowlane ( owczarnie ) z lat sześćdziesiątych XIX w.. I jak sugeruje to ich architektura oraz zachowana żeliwa, dekoracyjna przyścienna latarnia przy jednym z nich całe założenie zostało zrealizowane z dbałością o jego stronę estetyczną. Przy folwarku zachowała się niewielka kolonia założona z dawnych domów zagrodniczych.

Źródło - http://www.rudna.plŚląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl