Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Chobinek - powiat lubiński

vor 1945 Köben - Kreis Wohlau

 

Do roku 1945 kolonia ta nie miała odrębnej nazwy. Na mapach sprzed 1945 roku figuruje nazwa Köben jak pobliska Chobienia.Chobinek

1.1 Dawne nazwy miejscowości.

Do roku 1945 kolonia nie miała odrębnej nazwy. Po 1945 r. otrzymała nazwę Chobienka.

1.2. Etymologia nazwy kolonii.

Współczesna nazwa kolonii jest zdrobnieniem nazwy miasta Chobieni.

1.3. Historia kolonii.

Kolonia związana z miastem Chobienią powstała w latach dwudziestych ( do roku 1925 ) i zasiedlona przez osadników z Westawalii i Badenii.

1.4. Układ przestrzenny kolonii.

Około roku 1925 kolonię tworzyło sześć zagród usytuowanych szeregowo po jednej stronie lokalnej, ślepej drogi, będącej odnogą drogi z Chobieni do Radoszyc. W obrębie każdej zagrody w zabudowa kształtowana była na planie litery L. domy mieszkalne ustawiono w stosunku do drogi kalenicowo.

Obecnie kolonia jest niezamieszkała. Zachowane są nieliczne, opuszczone już i zrujnowane zagrody.

Nie wyznaczono stref ochrony konserwatorskiej.

Źródło - http://www.rudna.plŚląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl