Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Dąbrowa Dolna - powiat lubiński

vor 1945 Nieder Dammer - Kreis Wohlau

 

           

Wjazd do miejscowości, przebudowany dawny dom inspektora majątku (dwór nie istnieje) oraz ostatnie elementy jego gospodarczej zabudowy.


Dąbrowa Dolna (Nieder Dammer) - wieś w powiecie lubińskim na Dolnym Śląsku (dawniej w Kreis Wohlau - Niederschlesien). 

Najmniejsza z wiosek sąsiednich o tej nazwie, bo w połowie XVIII wieku było tu tylko 1 wolne gospodarstwo (pełnołanowe), 4 gospodarstwa zagrodnicze i 2 chałupników bez roli. W roku 1845 było łącznie z Dąbrową Górną 312 mieszkańców (31 katolików), mieszkających w 49 domach (2 domy z folwarków). Było 8 rzemieślników i 1 handlarz. Była też w Dąbrowie Środkowej jedna szkoła ewangelicka z nauczycielem. W centrum wioski był folwark, do którego należały dobra rycerskie o powierzchni 189 ha (161,73 rola, 6,25 łąki, 3,54 pastwiska, 10,33 las). Tu też hodowano owce w ilości 360 sztuk. W dworze było też 12 koni, 14 krów, 6 świń. Do dworu należał 1 młyn wodny, 1 młyn wiatrowy, 1 młyn z kieratem konnym, 1 palarnia, 1 cegielnia, 1 żwirownia. W początku XX wieku jest już parowa palarnia, hodowano mleczne krowy holenderskie i też jest wzmianka o hodowli karpia.

W czasach dziedziców hrabiego v.Wehnera dobra Dąbrowy Dolnej i Średniej należały do Majoratu Wielko-Strzeleckiego, obejmującego 8 oddalonych majątków, w tym dobra Pieszkowa (Petschendorf) w powiecie lubińskim, dobra w Dębcu (Dammitsch) w powiecie lubińskim. W zamku w Dębcu zmarł w styczniu 1785 roku bogaty hrabia Carl Friedrich von Wehner i majorat dziedziczył jego najstarszy wnuk Carl Friedrich Emil von Posadowsky-Wehner, ale po jego śmierci w Dąbrowie Dolnej i Górnej, pojawiają się od 1870 roku różni właściciele. Majorat „Błotnica” w powiecie wielko-strzeleckim był przez hrabiów von Posadowsky-Wehner utrzymywany do 1945 roku, ale już bez posiadłości dolnośląskich.

Drugi wnuk Jaquet von Posadowsky-Wehner dziedziczył po dziadku majątek Gorzelin (Fauljuppe) w powiecie lubińskim, najmłodszy wnuk Moritz von Posadowsky-Wehner dziedziczył majątek Sponsorowice (Sponsberg) w powiecie trzebnickim. W Dębcu osiadł syn Carla Fryderyka, hrabia Adolf E. von Posadowsky-Wehner (1799-1848), ojciec znanego polityka hrabiego Artura von Posadowsky-Wehner (1845-1932). 

Dawni dziedzice dóbr rycerskich: saksoński generał hrabia Ernest Armin von Nostitz, baron von Nostitz (ok.1726), hrabia von Pichowski, hrabia von Kurzutzki, hrabia Carl Friedrich von Wehner (do 1785), hrabia Carl Friedrich Emil von Posadowsky-Wehner, Julius Fliegel (1870), Paul Franke (1886), Paul Morawietz (1898), Alwin Klinke (1902), Hans Berger (1903-1945).

Autor tekstu - Grzegorz Bolesław Marek.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   

Dwór w dawnym majątku na archiwalnej fotografii oraz fragment starej mapy.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl