Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Dąbrowa Środkowa - powiat lubiński

vor 1945 Mittel Dammer - Kreis Wohlau

 

Pozostałość pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy na frontach i wojny światowej.


               

Szkoła oraz pozostałość dawnego majątku.


Dom w miejscowości.


Dąbrowa Środkowa (Mittel Dammer) - wieś w powiecie lubińskim na Dolnym Śląsku, (dawniej w Kreis Wohlau - Niederschlesien). 

Mała wioska, w której przeważał obszar dworski z dobrami rycerskimi. W roku 1765 było tu 8 wolnych gospodarstw (pełnołanowych) i 8 gospodarstw zagrodniczych, było 4 rzemieślników. W roku 1845 łącznie z Dąbrową Dolną było 312 mieszkańców (31 katolików), mieszkających w 49 domach (2 domy z folwarków). W każdej wiosce był 1 folwark. W Dąbrowie Środkowej był 1 szkoła ewangelicka z nauczycielem. W roku 1865 było tu już tylko 18 gospodarstw zagrodniczych. Było 122 mieszkańców i nadal 1 szkoła ewangelicka. Tutejsi ewangelicy mieli swój zbór w Ścinawie, gdzie tam też był kościół dla katolików. W tym czasie do dworu, oprócz palarni i cegielni, należał 1 młyn wodny i 1 młyn wiatrowy. Tu także w XIX wieku przeważała hodowla owiec w liczbie ponad 400 sztuk. Poza tym było 12 koni, 19 krów i 6 świń. Do obszaru dworskiego należało 290 ha gruntu (139 rola, 25 łąki, 5 pastwiska, 113 las, 8 zabudowa). Pod koniec XIX wieku pracowała nowoczesna palarnia spirytusu, o napędzie parowym. W początku następnego wieku przeważała już hodowla świń. 

Dziedzice dóbr rycerskich: rodzina von Littwitz, hrabia von Smettow, hrabia von Wechmar, baron von Nostitz (ok.1765), hrabia von Richardii, hrabia Carl Friedrich von Wehner, następnie najstarszy wnuk poprzedniego - hrabia Carl Friedrich Emil von Posadowsky-Wehner (1785), emerytowany kapitan Ernest Theodor Dantzer (1870), Iwan von Unruh (1891), kapitan artylerii Georg Leipekt (1919), Richard Lanke (1912), Hans Leisewitz (1917), Heinrich Riedel (1921), Wilhelm Dlugos (1925-1945).

Autor tekstu - Grzegorz Bolesław Marek.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Fragment starej mapy.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl