Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Dziesław - powiat lubiński

vor 1945 Deichslau - Kreis Wohlau

 

         

Ruina barokowego pałacu powstałego w pierwszej połowie XVIII wieku. Inicjatorem budowy był Hans Albrecht von Langenau i jego żona Christine Charlotte z domu Mudrach. Budowla została wzniesiona według planów architekta Martina Frantza. W pierwszej połowie XIX wieku pałac należał do rodu von Schkopp, a od 1856 roku notowany jest właściciel radca prawny Metscher. Posadowiony został na niewielkiej wyniosłości terenu, jego fasada frontowa z silnie wysuniętymi ryzalitami bocznymi skierowana jest ku dziedzińcowi. Znajdujące się kiedyś oficyny flankujące dziedziniec zostały w latach powojennych rozebrane. Interesujący zaniedbany park romantyczny, liczne dęby, graby, buki, ciekawa lipa szerokolistna rosnąca obok pałacu, formowana z kilku pni.

 

Obok prostokątna oranżeria współczesna pałacowi, zwieńczona ażurową balustradą i pierwotnie wazonami na postumentach.

 

Pałac w Dziesławiu w litografii barwnej z około 1860 roku (A. Duncker) oraz współczesna fotografia wykonana prawie z tego samego miejsca.


       

Gość w pałacu w 1928 roku Paul von Hindenburg.


   

Archiwalne fotografie pochodzące ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Legnicy.


 

Obok pałacu rośnie lipa szerokolistna,  formowana z kilku pni.


Pozostałość zabudowy gospodarczej dawnego majątku.


 

Autor fotografii - Jan Taras.


 

Kościół filialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Pierwsza wzmianka o istniejącym w osadzie kościele pochodzi z 1376 roku. Następna z 1399 roku mówi o istniejącej tu parafii i wymienia z imienia jej proboszcza - Konrada. Świątynia została przejęta przez protestantów w połowie XVI wieku, a prawie sto lat później, w 1665 roku została zniszczona przez pożar, z którego ocalały jedynie kamienne mury. Właściciel dziesławskiego majątku, Georg von Langenau prowizorycznie odbudował świątynię przykrywając ją drewnianym, gontowym dachem. W 1695 roku dobudowano drewnianą wieżę dzwonnicy, a w 1755 roku zakrystię. Nieznane są przyczyny, które sprawiły, że od roku 1835 świątynia pozostawała w ruinie. Być może spłonęła w kolejnym pożarze, które w owych czasach były prawdziwą plagą. Kościół w obecnym kształcie wzniesiono w roku 1865 za sprawą kolejnego włodarza tutejszych dóbr, radcę rządowego Emila Metschera. Jest to neogotycka, jednonawowa budowla orientowana murowana z cegły z wyodrębnionym i pięciobocznie zamkniętym prezbiterium wzmocnionym przyporami od strony wschodniej. Do części nawowej od strony północnej przylega zakrystia, dobudowana w 1755 roku. Zaś od południa dobudowana jest niewielka, prostokątna kruchta. Fasadę zachodnią zamyka czworoboczna wieża dzwonnicy, która w górnej części przechodzi w oktagon (ośmiobok) zwieńczony ostrosłupowym hełmem krytym blachą. Okna i portale części nawowej i prezbiterium są o wykroju ostrołukowym, pozostałe o wykroju pełnym lub prostokątne. W zewnętrznych murach zachowało się kilka epitafiów z XVI i XVII wieku. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługuje barokowy ołtarz i prospekt organowy oraz kamienna chrzcielnica. W kościele są przechowywane dary króla Jana III Sobieskiego dla kościoła w Rudkach (obecnie na Ukrainie), które zostały przywiezione przez repatriantów po zakończeniu II Wojny Światowej. Szczególnie cenny jest zegar tarczowy z XVII wieku, wyeksponowany na południowej ścianie prezbiterium.

Tekst umieszczony za zgodą autora z publikacji - Świątynie powiatu lubińskiego. Henryk Rusewicz, Lubin 2006

    


  

Droga przez wieś oraz jeden z domów w miejscowości.        

Kościół filialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, płyty na jego ścianach oraz jeden z domów w miejscowości.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.     

Pozostałości bramy pałacowej, wnętrze zrujnowanego obiektu na terenie dawnego majątku oraz jeden z jego narożników.

  

Wnętrze oranżerii oraz prawdopodobnie wejście do jej piwnic.

           

Krzyż w sąsiedztwie kościoła oraz epitafium.

Zniszczony budynek obok kościoła.

Autor fotografii - Arkadiusz Łojek. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Friedrich Bernhard Werner - Ilustrowana Topografia Śląska z lat 1744-1768. Skan udostępnił autor strony: http://www.dokumentyslaska.pl/

                

  


  

Gertraud von Jaminet właścicielka majątku w Dziesławiu do 1945. Na drugim zdjęciu Ernst (mąż) und Gertraud von Jaminet w berlińskim mieszkaniu około 1934 roku.


Sammlung Duncker

DEICHSLAU
PROVINZ SCHLESIEN - REGIERUNGS - BEZIRK BRESLAU - KREIS STEIN AU


Deichslau, ursprünglich polnisch und Tchozlawe genannt, erhielt durch deutsche Ansiedler seinen jetzigen Namen. Der älteste bekannte Besitzer war ein George von Braun, gestorben 1588 den 4. Februar. Nun fehlen alle Nachrichten bis 1653, wo ein George von L angenau genannt wird als Herr von Ober-, Mittel- und Nieder-Deichslau. Nach seinein Tode entstanden 3 Güter: Ober-Deichslau erhielt sein Sohn Abraham von Langenau, gestorben 1697, Mittel - Deichslau besass Moritz von Braun, Nieder - Deichslau ein Adam von Abschatz. i Nun gingen die drei Güter durch verschiedene Hände, bis 1738 ein Herr von Langenau alle drei Güter für 24000 Thaler kaufte. In dieser Familie blieb es bis 1779, wo es i eine Frau von Ponickau erbte. 1785 kaufte es ein Herr von Schweinitz, von diesem 1788 ein Herr von Rieben, von diesem 1794 ein Herr Teichmann für 75000 Thaler. 1805 erkaufte es ein Herr von Schkopp, der aber 1823 Sequestration einlegen lassen musste, bis es 1827 die Wittwe des früheren Besitzers, Frau Commissionsräthin Teich mann im Wege der Subhastation erstand. In dieser Familie blieb das Gut, bis es 1856 in die Hände des gegenwärtigen Besitzers, des Herrn Amtsrath Metscher, durch Kauf überging. Das Schloss ist aller Wahrscheinlichkeit nach — bestimmte Nachrichten fehlen gänzlich — in der zweiten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts unter Abraham von Langenau erbaut Ueber dem Portale befindet sich das von Langenau'sche Wappen. Der jetzige Besitzer hat vielfache Veränderungen im Aeussern und Innern des Schlosses getroffen.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl