Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Grzybów - powiat lubiński

vor 1945 Waldvorwerk - Kreis Wohlau

 

               

Aleja dębowa oraz pozostałość folwarku.


           

Łąki nad Odrą kryją stare grodzisko. Na jego obwałowaniu jeden z właścicieli majątku w Zaborowie do którego należał folwark w Grzybowie, Gotthard Wirth ulokował kamień stanowiący pomnik poświęcony synowi który poległ w I wojnie światowej - Barry Wirth 1897 - 1918.


Poniżej tekst dotyczący Grzybowa umieszczony za zgodą autorów Teresy-Ewy Pruban i Grzegorza Pruban i pochodzący ze strony:


http://web.pertus.com.pl/~prubang/glowna.htm
 

Grzybów

Wieś położona około 2 km na wschód od Zaborowa. Prowadzi do niej, podlegająca ochronie, aleja dębowa.

Najstarsza wzmianka o Grzybowie - folwarku należącym do Zaborowa pochodzi z 1787 roku (Waldvorwerk). Zachowana zabudowa folwarczna pochodzi z 1 ćw. XX wieku.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl