Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Karczowiska - powiat lubiński

vor 1945 Neurode - Kreis Lüben

 

   

Zabudowa miejscowości.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

         

           

           

           KARCZOWISKA

Dawne nazwy miejscowości

Neurode - 1789, do 1945 r.; też Karczewiska.

Historia wsi i dóbr

Kolonia Neurode założona została w 1776 r. przez kamerę legnicką na podstawie reskryptu wydanego przez Fryderyka Wielkiego 28.VIII.1773 r. W 1789 r. była to kolonia złożona z 17 domostw z łąkami, zamieszkana przez 78 osób. W Karczowiskach znajdowało się leśnictwo będące w zarządzie miasta Legnicy. W 1930 r. podlegały mu dwa okręgi leśne: Vorderheide i Hinterheide - łącznie 702 ha. W 1937 r. nadal były to dwa rewiry leśne: I okręg obejmujący 702 ha lasu dzierżawiony był przez Hedwig Fabig (tu znajdował się tartak z maszyną parową); drugi rewir obejmował 1247 ha lasu.

Układ przestrzenny wsi

Karczowiska są wsią ulicową, której zabudowania położone są po wschodniej stronie drogi łączącej Legnicę z Lubinem. Zespół leśnictwa znajdował się w północnej części wsi; obecnie rozbudowany budynek pełni funkcję zajazdu. W pewnym oddaleniu na wschód od zabudowań dawnej kolonii, po północnej stronie drogi łączącej osadę z Raszówką znajduje się teren po cmentarzu ewangelickim, założony na planie zbliżonym do kwadratu; w krajobrazie czytelna jest osłonowa skupina drzew. W południowej części wsi współcześnie poszerzony został teren przeznaczony pod zabudowę, powstała tam kolonia domów o charakterze willowym, w większości harmonijnie komponowanych z krajobrazem.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa

1. Zagroda nr 6:
    a. Dom mieszkalny nr 6, mur.-szach., k. XIX;
    b. Budynek gospodarczy, mur.-szach., k. XIX.
2. Cmentarz ewangelicki, zał. XIX, nieczynny.

Stanowiska archeologiczne - brak

Niniejsze opracowanie stanowi wyciąg ze Studium Środowiska Kulturowego gminy Lubin opracowanego w roku 2002 przez zespół w składzie: Bogna Oszczanowska, Beata Sebzda - historia i historia sztuki, Maria Sikorska i Donata Wiśniewska - archeologia oraz Emilia Dymarska - plansze. Studium powstało w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (od 2003 Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków) we Wrocławiu.Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl