Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Krzewy- powiat lubiński

vor 1945 Buschvorwerk - Kreis Wohlau

 

Krzewy

1.1. Dawne nazwy folwarku.

Buschvorwerck (1791 – 1845)

1.2. Etymologia nazwy wsi.

Etymologia nazwy folwarku bliżej nieznana.

1.3. Historia folwarku.

W latach 1791 – 1845 był to folwark związany z dobrami we wsi Nieszczyce. Już w latach 1892 – 1925 na jego Terenia istniała leśniczówka. Po roku 1945 zespół leśniczówki użytkowany jest przez Nadleśnictwo.

1.4. Układ przestrzenny folwarku.

Rozplanowanie folwarku nie zostało zaznaczone na mapie z roku 1824. Znane jest dopiero z mapy topograficznej z lat 1892 – 1925. Folwark ten, z leśniczówką, znajdującą się na jego terenie już w roku 1912, usytuowany był pod lasem na południe od Nieszczyc. Przy prostokątnym dziedzińcu z prostokątnym zieleńcem lub ogrodem uprawnym w centrum skupione były nieliczne, wolnostojące budynki, mieszkalny i gospodarcze. Obecnie istniejący budynek mieszkalny (leśniczówka) powstał w latach trzydziestych XX w. Na północ od dziedzińca założony był na planie półkola teren uprawy z niewielkim stawem, obrzeżnie obsadzony. Obecnie układ założenia jest zatarty. zachowała się leśniczówka z lat trzydziestych i nieliczne budynki gospodarcze.

2. Strefy ochrony konserwatorskiej.
Nie wyznaczono stref ochrony konserwatorskiej.

Źródło - http://www.rudna.plŚląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl