Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Laskowa (Lasków) - powiat lubiński

vor 1945 Läskau - Kreis Wohlau

 

           

Zabudowa miejscowości oraz droga do Naroczyc.


Laskowa - Lasków

1.1. Dawne nazwy miejscowości.

Lessigh (1316), Lebka (1410, 1485, 1487, 1490, 1504), Leszkaw (1462), Leska (1539), Leskau (1549), Leschke (1555), Lesskow (1561), Lasska (1609), L,,skau (1619, 1652, 1683, 1699), L,,sskau (1654) Villa Lasken (1670), Laske (1687/88), L”sskau (1714), Lesskau (ok. 1753), Leschckau (1765), Leeskau (1791), leschke (1793), Laeskau (1814), Leskau (1830), Läskau ( 1845, 1908), laskowa (po 1945). No północ od wsi znajdował się w XIX w. młyn o nazwie: Laskäuer Mühle. Po roku 1945 wieś otrzymała nazwę Laskowa, Lasków.

1.2. Etymologia nazwy wsi.

Nazwa dzierżawcza przysiółka utworzona od staropolskiej nazwy osobowej Lasek, Laszek, Lasko lub Laszko, albo też od słowa lasek.

1.3. Historia wsi i dóbr.

Na początku XIV w. wymieniona była na terenie późniejszej wsi Laskowa osada rybacka. W roku 1688 wzmiankowano istniejące we wsi kuźnię, młyn, karczmę. W Laskowej istniało też sołectwo. W czasach nowożytnych była to niewielka wieś zamieszkała przez zagrodników. W l. 1765 – 1818 wieś znajdowała się w księstwie głogowskim i w powiecie górowskim, a następnie, w l. 1818 – rejencji wrocławskiej i dóbr w Naroszycach. Po roku 1945 Laskowa stała się przysiółkiem Chobieni.

W roku 1316 wymienione zostały dobra (bez siedziby) w Laskowej, należąca do szlacheckiego alodium w Chobieni. Do dóbr tych należała wówczas osada rybacka. Około 1410 r. grunty w Laskowej były własnością Conrada Sack i Hansa Diebitscha, ale już w 1418 r. powróciły do alodium w Chobieni. W tym czasie do własności tych należały las i łąki do wypasu bydła. W roku 1462 dobra były w posiadaniu Nickela Rechenberga, a w 1487 Agnes Susskin odstapiła je Burghardtowi von Diebitsch. W roku 1490 dobra te kupił Christoph von Dohna. W dwa lata później do tych włości należały: folwark, ogrody, grunty orne, młyny, stawy, przejścia wodne (jazy, śluzy), łąki bartnicze i otwarty zwierzyniec. Na początku XVI w. dobra w Laskowej stały się własnością rodziny von Kottwitz i były później połączone z dobrami w Chobieni. Nieznane są dalsze dzieje tych dóbr, ale ze .źródeł kartograficznych z lat 1795 – 1849 wynika, iż tereny w otoczeniu wsi należały tylko do dóbr w Naroczycach. Nie istniały też wówczas we wsi lub w jej sąsiedztwie żadne folwarki.

W roku 1549 we wsi należącej do Naroczyc znajdował się na Odrze duży jaz. Przy jazie istniał też młyn, wzmiankowany w 1551 i 1555. Młyn należał do właścicieli Naroczyc. W roku 1552 Sebastian von Kottwitz założył w laskowej własna przeprawę przez Odrę (do swoich dóbr). Po 1561 roku zgodnie z cesarskim rozporządzeniem na jazie została założona śluza umożliwiająca żeglugę. Korzyści finansowe z jej istnienia czerpali tylko właściciele dóbr w Naroczycach, podnosząc znacznie opłaty dla przepływających statków. Przy tym nie starali się o poprawienie stanu technicznego śluzy, pozostającej w złym stanie m.in. 1699- 1731. W Polowie XVIII wieku czynna była przeprawa promowa przez Odrę.

1.4. Układ przestrzenny wsi.

Laskowa położona jest na lewym brzegu Odry, przy drodze z Chobieni do Ciechłowic. Zasadniczy układ przestrzenny wsi i układ dróg powstał w roku 1795. Laskowa była niewielką ulicówką. Przed rokiem 1813 istniało w centrum siedliska Laskowej okazałe gospodarstwo sołtysie z zagroda w czworobok. Pozostała zabudowa miejscowości była bardzo skromna, głównie szeroko frontowa. Zwarte i jednolite siedlisko wsi kształtowało się wzdłuż brzegów Odry i było od zachodu ograniczone drogą do Przychowej. W 1892- 1925 układ przestrzenny wsi nie uległ zmianie. Zredukowany był zasięg siedliska. Wielka sołtysia zagroda została zmniejszona i przebudowana. Mieszkalno- gospodarcza zabudowa wsi zachowała swój skromny charakter.

Obecnie zachowany jest ulicowy układ przestrzenny wsi (z przecznicami w kierunku Odry) w zarysie z lat 1892- 1925, przypominający układ kolonii. Istnieje też bardzo skromna zabudowa Laskowej pochodząca z końca XIX w. i z pierwszych dziesięcioleci wieku XX. Przy drodze pomiędzy Laskową a Chobienią znajduje się zagroda, przy której znajdował się młyn.

1.5. Tabelaryczne zestawienie danych statystycznych

Gmina wiejska

Dobra

Instytucje publiczne i przemysł

Rok

Areał

Domy

Ludność

Areał

Ludność

 

1791

 

 

33

 

 

gorzelnia, wiatrak

1867

 

9

52

 

 

2 wiatraki

1887

 

8

48

 

 

2 młyny

1898

 

10

38

 

 

2 młyny

1908

 

9

34

 

 

2 młyny

1934

 

 

 

 

 

2 młyn

 

 

 

 

 


2. Wykaz stanowisk archeologicznych:
Obszar AZP 71- 23
298. osada kultury łużyckiej

Źródło - http://www.rudna.plŚląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl