Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Lubków - powiat lubiński

vor 1945 Lübenwalde - Kreis Lüben

 

Piaskowcowa piramida stoi na pasie rozdzielającym drogę S3 tuż obok pozostałości dawnego Lübenwalde. Ustawiono ją w dawnym tak zwanym Lubińskim Lesie prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku, jako kamień milowy przy drodze Wrocław - Berlin. Jest to jeden ze słupów milowych jakie od 1722 roku August II Mocny nakazał stawiać przy trasie swojej poczty. Była ona znaczona słupami: dystansowymi, milowymi, półmilowymi i ćwierćmilowymi, z których każdy miał inny kształt. Jedna mila pocztowa wynosiła wówczas około 9062 m, czyli tyle ile posłaniec mógł przejść z wiadomością w ciągu dwóch godzin.


LUBKÓW (Lübenwalde) 

Właściciel Szklar Górnych hrabia de Hausonville założył w ramach tzw. Kolonizacji Fryderycjańskiej (1770) osadę kolonistów o nazwie Lübenwalde przy trakcie Lubin - Polkowice po prawej stronie szosy, naprzeciw odchodzącej drogi do Szklar Górnych. Podobna osada Friedrichswalde została założona bliżej Polkowic. Obie te osady początkowo jako odrębne, należały do każdorazowego właściciela Szklar Górnych. W 1939 roku był to już przysiółek Szklar Górnych z 60 mieszkańcami i 17 domami. Podczas działań wojennych w 1945 roku, większość tych domów została wypalona. Z uwagi na przewidywaną rozbudowę szosy E-65, domów nie odbudowywano i dzisiaj pozostał tylko jeden budynek mieszkalny.

Autor tekstu - Grzegorz Bolesław Marek.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   LUBKÓW

Dawne nazwy miejscowości

Luebenwalde - 1789, Lübenwalde - do 1945 r. też Lubiński Las

Historia wsi

Kolonia założona została w 1776 r. przez kamerę lubińską na podstawie zarządzenia wydanego przez Fryderyka Wielkiego 28.VIII.1773 r. W 1789 r. kolonia złożona była z 12 zagród mieszkalnych.

Układ przestrzenny wsi

Lubków założony został wzdłuż drogi wiodące z Lubina do Polkowic, po jej wschodniej stronie. Był to ciąg regularnych zabudowań z przynależnymi do nich rozłogami w układzie pasmowym. Obecnie zachowane są tylko nieliczne, pochodzące z 2. poł. XIX w., zabudowania dawnej kolonii, przez która przeprowadzoną drogę szybkiego ruchu.

Wykaz stanowisk archeologicznych znajduje się w oryginalnym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie stanowi wyciąg ze Studium Środowiska Kulturowego gminy Lubin opracowanego w roku 2002 przez zespół w składzie: Bogna Oszczanowska, Beata Sebzda - historia i historia sztuki, Maria Sikorska i Donata Wiśniewska - archeologia oraz Emilia Dymarska - plansze. Studium powstało w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (od 2003 Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków) we Wrocławiu.Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl