Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Raszowa Mała - powiat lubiński

vor 1945 Klein Reichen - Kreis Lüben

 

                   

Wjazd do miejscowości oraz Gospodarstwo Rybackie w Raszowej Małej.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und FotosRASZOWA MAŁA

Dawne nazwy miejscowości

Richnov - 1273, Reichenaw - 1353, Reichnaw - 1418, Klein Reichen - 1789, 1830, do 1945 r.

Historia wsi i dóbr

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy 19 marca 1267 r. w dokumencie papieża Klemensa IV, potwierdzającym prawo klasztoru trzebnickiego do dziesięciny ze wsi Rasova. Wymieniona w urbarzu trzebnickim z 1410 r. liczyła 16 łanów. Do 1577 r. wspólną nazwą Rasowa określano w dokumentach dwie odrębne osady (obecne Raszowa i Raszowa Mała), w związku z czym przy obecnym stanie badań trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, której miejscowości dotyczą pierwsze wzmianki źródłowe. K. Klose identyfikuje Raszową Małą ze wsią o korzeniach słowiańskich, wzmiankowaną w 1273, 1353 i 1418 r, w pobliżu której założono na surowym korzeniu i ulokowano na prawie niemieckim w l. 1250-60 Raszową. Średniowieczną i przedlokacyjną genezę wsi potwierdza znajdujące się na pd.-wsch. od obecnego siedliska grodzisko z reliktami budowli określanej jako wieża mieszkalna. W czasie wojny trzydziestoletniej osada uległa prawdopodobnie znacznym zniszczeniom. W 1789 r. był we wsi folwark, 5 gospodarstw zagrodników omłockowych, 1 wolnego chałupnika oraz 2 domy kolonistów. Do wsi należał także młyn Birkmühle.

W 1830 i 1845 r. dobra ziemskie w Raszowej Małej należały do Dunckela, właściciela majątku w Raszowej. Następnie znajdowały się w posiadaniu Juliusa Glötzera, wzmiankowanego w 1886 r. oraz Hermanna Klemm wymienianego w l. 1891-1905. W l. 1909-1911 właścicielem majątku pozostawał Adalbert Mehl, rotmistrz dragonów z Baden-Baden. W l. 1911-1937 Raszowa Mała przeszła na własność rodziny Westphal, przy czym jako kolejni właściciele wymieniani byli: w l. 1922-1926 Curt Westphal, w 1930 r. Antonie Westphal, a w 1937 r. Julius König Westphal, który dzierżawił dobra w l. 1926-30. Wcześniej posiadłość była także dzierżawiona w l. 1909-1912 przez Richarda Boehme oraz w l. 1917-1920 przez podporucznika A. Bochynka. Gospodarstwo nastawione było najpierw na hodowlę bydła i owiec, a następnie świń. Do majątku należały także stawy rybne.

Układ przestrzenny wsi

Siedlisko wsi położone przy rozwidlającej się drodze lokalnej prowadzącej z Raszowej. Raszowa Mała reprezentuje typ wsi przyfolwarcznej, ukształtowanej wzdłuż obu rozwidleń, ujmujących stawy hodowlane należące do założenia dworskiego i przechodzących poza zabudową wsi w groble. Zabudowa zagrodowa rozlokowana po obu stronach dróg.

Obecnie istniejący zespół pałacowo-folwarczny zajmujący pd.-wsch. część osady, powstał stosunkowo późno. W 2 poł. XIX w. wzniesiono pałac o bardzo skromnej formie architektonicznej, w 4 ćw. XIX w. jednorodne stylowo zabudowania folwarczne. Przy zespole założono także ogrody użytkowe i niewielkie zadrzewienie parkowe, wzmiankowane od 1905 r., obecnie nieczytelne. Układ przestrzenny założenia zachowany, budynki gospodarcze usytuowane wokół prostokątnego majdanu. Od pd. są to: obora i oficyna mieszkalna, od pn. dwie stodoły i stajnia, które wskutek przebudowań utraciły cechy stylowe. Dziedziniec od wsch. zamyka budynek współczesnych garaży. Pośrodku majdanu wtórna wiata.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa

1. Zespół pałacowo-folwarczny:
    a. Pałac nr 1, mur., 2 poł. XIX, przebud. l. 20. XX, nr rej. 618/L z 27.08.1982;
    b. Oficyna mieszkalna nr 12, mur., 4 ćw. XIX, nr rej. 618/L z 27.08.1982;
    c. Obora, mur., 4 ćw. XIX, nr rej. 618/L z 27.08.1982.

Wykaz stanowisk archeologicznych znajduje się w oryginalnym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie stanowi wyciąg ze Studium Środowiska Kulturowego gminy Lubin opracowanego w roku 2002 przez zespół w składzie: Bogna Oszczanowska, Beata Sebzda - historia i historia sztuki, Maria Sikorska i Donata Wiśniewska - archeologia oraz Emilia Dymarska - plansze. Studium powstało w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (od 2003 Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków) we Wrocławiu.Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl