Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Ręszów - powiat lubiński

vor 1945 Ransen - Kreis Wohlau

 

Kościół filialny pw. św. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Pierwszy kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ręszowie wzmiankowany był w 1376 roku. Po przejęciu świątyni przez protestantów ok. 1530 roku, był restaurowany. Jednak dopiero w 1616 roku dokonano gruntownej przebudowy kościoła, który otrzymał obecny barokowy wygląd i wystrój wnętrz. Wówczas też dobudowano do zachodniej części świątyni kwadratową wieżę dzwonnicy, zwieńczoną barokowym, cebulastym hełmem z latarnią. W dniu 27 marca 1645 roku wskutek nieostrożnego wypalania traw wokół kościoła wybuchł pożar, który częściowo zniszczył świątynię. Jej odbudowy podjął się ówczesny właściciel Ręszowa, Friedrich von Nostitz. Kościół był remontowany w XIX wieku, a generalnej naprawy murów i renowację elewacji świątyni przeprowadzono w roku 1975. Obecnie jest to prosta jednonawowa budowla barokowa, wzniesiona na rzucie prostokąta, z wyodrębnionym, węższym i także prostokątnym prezbiterium. Na osi fasady zachodniej znajduje się wspomniana już wieża dzwonnicy, ze spiżowym dzwonem z 1653 roku.
We wnętrzu kościoła znajduje się kilka ciekawych elementów wyposażenia, a szczególności: bogato dekorowany, późnobarokowy ołtarz z 1667 roku, drewniana chrzcielnica z 1653 roku, z malowaną sceną Zesłania Ducha Świętego, drewniana ambona z tego samego roku oraz wspaniale dekorowane empory i prospekt organowy z XVII wieku. Na uwagę zasługują także obrazy malowane przez Gotfrieda Glassa.

Tekst umieszczony za zgodą autora z publikacji - Świątynie powiatu lubińskiego. Henryk Rusewicz, Lubin 2006

       

Na zewnętrznych ścianach kościoła zachowało się kilka płyt i epitafiów nagrobnych. A na otaczającym kościół terenie stanowiącym dawny cmentarz, wyróżnia się płyta Benno Ringelhanna 1856 - 1928. To organista, nauczyciel i miejscowy zarządca kościelny przez okres 38 lat.

Kartusz herbowy na ścianie kościoła.

 "Anno 1610 den 12. April hat das . . . . von Dietrich von Stosch auf Bansen und Dammitsch
in diesem Kirchen Thor anlegen lassen . . . Andenken"


           

           

Rozległy pałac wzniesiony (na miejscu poprzedniego rodu von Nostitz) w 1787 roku. Inicjatorem znacznej przebudowy był Georg Sigismund von Unruh. Trójskrzydłowa dwukondygnacyjna budowla, wzniesiona na planie podkowy. Ostatni właściciel sprzed 1945 roku to Heinrich Oswald von Sprenger, który dokonał kolejnej modernizacji budynku w latach 30 - tych XX wieku. Kartusz herbowy rodziny von Sprenger jest zachowany nad centralnym wejściem do pałacu.

         

Główna brama wjazdowa do majątku i dobrze zachowana rozległa zabudowa gospodarcza.


W centralnej części wioski stoi odrestaurowany (podniesiony i odwrócony) w 2004 roku, pomnik z 1922 roku, upamiętniający poległych w I wojnie światowej żołnierzy - pochodzących z Ręszowa.

PAMIĘCI POLEGŁYM W WOJNIE ŚWIATOWEJ 1914 - 1918

ZMARŁYM CHWAŁA POTOMNYM KU PRZESTRODZE


 

Przejazd kolejowy na nieczynnej linii. Tuz za nim po jego prawej stronie znajdowała sie cegielnia należąca do rodu von von Schlichting.


 

Autor fotografii - Jan Taras


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

     


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl