Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Żmijów - powiat lubiński

vor 1945 Wilhelminenthal - Kreis WohlauŻmijów

1.2. Dawne nazwy folwarku.

Wilhelminenthal (1830,1845, 1910, 1937). Po roku 1945 – Żmijów

1.2. Etymologia nazwy folwarku.

Nazwa folwarku odnosi się być może do osoby Wilhelminy von Rieben. Nowa nazwa leśniczówki powstałej na terenie dawnego folwarku nie ma żadnego związku z mianem folwarku.

1.3. Historia folwarku.

W latach 1793/5 na miejscu, na którym powstał później folwark Wilhelminenthal znajdowały się tereny należące do dóbr w Naroczycach, a w tym las o nazwie Althof (stary dwór). Nazwa ta miała być może historyczna genezę. Wspominany folwark powstały w l. 1795 – 1813, związany był zapewne z osoba Wilhelminy von Rieben. W XIX i XX wieku należał do dóbr w Naroczycach. Przed rokiem 1937 folwark przestał pełnić swe dawne funkcje. Został związany z gospodarstwem leśnym na terenach nadodrzańskich. W związku z tym na terenie folwarku funkcjonowały mieszkalny dom leśnika (Forshaus) i budynki gospodarcze. Po roku 1945 ta właśnie funkcja założenia jest nadal kontynuowana. Budynki wraz z leśniczówką należą do leśnictwa.

1.4. Układ przestrzenny folwarku.

Wl. 1892 – 1925 folwark założony był na planie prostokąta i położony przy korycie starej Odry na terenie nadrzecznym. Prowadziła doń lokalna, bita droga z Naroczy krzyżującą się ze starą droga z Chobieni do Ścinawy.

Obecnie dawny układ folwarku jest zatarty. Zachowały się trzy mieszkalno – gospodarcze budnki. Jeden z nich funkcjonuje jako leśniczówka.

2. Strefy ochrony konserwatorskiej.
Nie wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej.

Źródło - http://www.rudna.plŚląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl