Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Bystrzyca - powiat lwówecki

vor 1945 Wiesenthal - Kreis Löwenberg

 

                   

Dwór w górnej części wsi, herb nad wejściem głównym  oraz zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.

   

Kościół p.w. Matki Boskiej z Lourdes oraz herby nad wejściem głównym.

                   

Wejście na cmentarz, mauzoleum oraz pozostałość niemieckich pochówków.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Friedrich Bernhard Werner - Schlesische Bethäuser. Reprint von 1748 - 1752.

                   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl