Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Mirsk - powiat lwówecki

vor 1945 Friedeberg - Kreis Löwenberg

 

           

Herby na ścianach ratusza w Mirsku.


           

Kościół cmentarny p.w. św. Barbary z XVIII wieku oraz niemiecka płyta nagrobna na cmentarzu w sąsiedztwie kościoła.


Budynek starej szkoły w Mirsku.


               

Zapora wodna przy drodze do miejscowości Mlądz i Rębiszów.               

Ratusz oraz zabudowa rynku. W głębi ostatniego zdjęcia wieża nieużytkowanego kościoła ewangelickiego.

               

Wieże ciśnień, budynek nieczynnego dworca kolejowego oraz zniszczony kościół ewangelicki.

       

Widok na miejską zabudowę oraz zabytkowe wejścia do budynków.

       

Kaplica cmentarna p.w. św. Barbary.

                       

                       

   Cmentarz w otoczeniu kaplicy.

Kościół p.w. Zwiastowania NMP.

       

Zapora wodna przy drodze do miejscowości Mlądz i Rębiszów.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Friedrich Bernhard Werner - Schlesische Bethäuser. Reprint von 1748 - 1752.

Friedeberg am Queis. Panorama miasta, pochodzi z: Zeitgeschichte der Städte Schlesiens mit Abbildungen F.E. Fischera i C.F. Stuckarta, Świdnica 1819.

                           

                           

                           

                           

   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl