Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains

 


 

Modrzewie - powiat lwówecki

vor 1945 Giesshübel + Kaltenstein - Kreis Löwenberg

 

   

Wjazd do miejscowości oraz jeden z budynków.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Modrzewie nie są typową wsią sudecką a raczej stanowią połączone pod wspólną nazwą trzy niewielkie osady rozmieszczone w dolinie niewielkiego potoku mającego źródło na zboczach Tarczynki. Nie jest znany dokładny czas powstania tu pierwszych domostw, historycy oceniają początek osadnictwa na koniec XVI lub początek XVII wieku lecz pierwsze wiarygodne wzmianki pochodzą z okresu po wojnie trzydziestoletniej. Była to kolonia wchodząca w skład dóbr ziemskich właścicieli sąsiedniej wsi Gościradz /Arnsberg/, która obecnie jest częścią Wlenia. Jako właściciele wymieniani są - do 1776 Lorenz Held d,Arle - wdowa z domu Von Riemberg a od 1784 ich syn -1825 wdowa po sędzim pow. we Wleniu Matthai z domu d, Arle -1870 radczyni Mattheai z domu Geld von Urle Jak wynika z dokumentów była to kiedyś spora wieś licząca ok dwustu mieszkańców. Dokładne dane wyglądają następująco ; 1786-169, 1816-185, 1825 - 200, 1840 - 194,1863 - 190, 1871 - 171, 1885 - 48, 1905 - 116, 1920 - 116, 1945 - 116, 1970 - 23, 1988 - 7 Do dzisiaj z tych czasów pozostało niewiele śladów ,najstarsze domy pochodzą z przełomu XIX w ,wiele domów zniknęło albo nieremontowane popadły w ruinę ,których resztki zarastają krzakami i zielskiem. Pierwotnie zabudowania wioski Modrzewie zgrupowane były w dwóch rejonach .Główna część leżąca w dolinie potoku poniżej dwóch niewielkich stawów licząca w 1825r 43 domy folwark i młyn wodny. Druga część licząca sześć budynków była rozmieszczona w rejonie występu skalnego zwanego Zimną Skałą. W późniejszym okresie powstała osada zwana Nowymi Modrzewiami. Było to sześć budynków przy drodze prowadzącej do Czernicy. Do dzisiaj pozostał tam tylko jeden budynek będący dawniej zajazdem. Kilka lat temu administracyjnie przełączono kilka wybudowanych w latach 70-90 budynków mieszkalnych położonych przy rozgałęzieniu drogi polnej do Nielestna. Dawni mieszkańcy miejscowości Modrzewie zajmowali się oprawą ziemi tkactwem pasterstwem płacąc w 1726 r. 470 talarów podatku przy 202 z części dworskiej. W 1840r było tu 44 domy 2 gospody, młyn, szkoła bez stałego nauczyciela,4 rzemieślników a na 160 krosnach tkano tkaniny. Pod koniec XIX w następuje powolny spadek mieszkańców, być może przyczyną było zapóźnienie w rozwoju gospodarczym prowincji śląskiej. Po zakończeniu II wojny światowej nastąpiła wymiana narodowościowa ludności. Pierwsi osadnicy zamieszkiwali często wspólnie pod jednym dachem z ich dotychczasowymi gospodarzami. Realizując postanowienia poczdamskie ,pierwszych wysiedleń ludności niemieckiej z Wlenia i okolic dokonano w dniu 15 i 16 lipca 1946r.a pozostałych w październiku. Ludzie ci musieli piechotą udać się do punktu zbiorczego w Płakowicach /ok 30km /zabierając tylko podręczny bagaż który często był im po prostu rabowany przez Polaków szukających okazji do zemsty lub łatwego zarobku. Prawdopodobnie nie wszystkie domy zostały ponownie zasiedlone, inne latami nie remontowane ulegały stopniowemu ziszczeniu i po opuszczeniu przez mieszkańców zostały rozebrane. Niewiele brakowało aby taki los podzielił dawny pensjonat obok Zimnej Skały. Przez wiele lat wraz nowo wybudowanym budynkiem i basenem kąpielowym pełnił rolę niewielkiego ośrodka kolonijno-wypoczynkowego. Po tzw. zmianach ustrojowych ,niewykorzystany a wydzierżawiony został poddany nieudolnemu remontowi. Zdjęto dach stawiając nową niezadaszoną kondygnacje i w tym stanie pozostał kilka kolejnych lat .Na szczęście nowi właściciele przywrócili mu dawna funkcjonalność i podobny wygląd. Ciekawostką przyrodniczą jest występ skalny zwany Zimną Skałą u podnóża której była kiedyś niewielka jaskinia lecz w latach czterdziestych została zarzucona śmieciami a potem zasypana a szkoda bo była by to niezła atrakcja turystyczna. Na szczęście dzisiaj nowi właściciele w miarę posiadanych środków remontują swoje domostwa przekształcając je w tzw. gospodarstwa agroturystyczne oferujące noclegi i wypoczynek w cichej i spokojnej okolicy.

Autor tekstu Kazimierz Bełz


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl