Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wieża - powiat lwówecki

vor 1945 Wiese (Nieder und Ober) - Kreis Löwenberg

 

Wieża Dolna - Nieder Wiese

           

Dokładne miejsce na którym stał kościół ewangelicki w Wieży Dolnej oraz jego archiwalny wizerunek z zewnętrz i z wnętrza oraz z lat powojennych już w stanie ruiny.

       

Plebania ewangelicka oraz drzwi wejściowe do budynku.


               

Willa w sąsiedztwie placu po świątyni ewangelickiej w Wieży Dolnej.


       

Dokładne miejsce po pałacu w Wieży Dolnej. Na drugim zdjęciu pałac na archiwalnym wizerunku oraz liść z rosnącego obok tulipanowca amerykańskiego.

               

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.

       

Boczna brama wjazdowa do majątku oraz podwórze folwarczne obecnie.

       

Dawny majątek sprzed 1945 roku obejmował teren po obu stronach drogi. Jednak obecnie na tym terenie jest jeden budynek mieszkalny i jeden gospodarczy.


Wieża Górna - Ober Wiese

           

Dokładne miejsce po kościele ewangelickim w Wieży Górnej.

   

Ten budynek mieszkalny to dawna gospoda.

Dom sióstr zakonnych w Wieży Górnej.

Dawna szkoła w Wieży Górnej. 

         

 

   

 

Lapidarium rzeźby nagrobnej w Wieży Dolnej, powstałe z elementów nagrobnych dawnego cmentarza.

 

     

 

Pozostałość cmentarza w Wieży Górnej.

 

 

Dawna szkoła w Wieży Górnej.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.

  

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                   

                       

   

Archiwalne widokówki. Dwa ostatnie wizerunki przedstawiają nieistniejący kościół ewangelicki w Wieży Górnej oraz nieistniejący dwór w Wieży Dolnej.Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl