Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Borki - powiat nowosolski

vor 1945 Borke - Kreis Freystadt

 

BORKI
gm. Otyń

Borke (1938)

Niewielki folwark wzmiankowany był w 1774 r. Prawdopodobnie w połowie XIX w. położone na terasie zalewowej gospodarstwo wraz z przyległymi gruntami otoczono systemem wałów przeciwpowodziowych. W 1915 r. zamieszkiwało folwark 23 osoby. W latach 1928-1939 właścicielem majątku był Johann Haas. Po 1945 r. gospodarstwo podlegało PGR w Otyniu i specjalizowało się w produkcji buraka cukrowego; składało się z domu mieszkalnego, stajni i obszernej stodoły. W latach 60. XX w. część zabudowań gospodarczych rozebrano i postawiono 2 domy dla 4 rodzin oraz budynek gospodarczy.

Tekst za zgodą wydawcy z publikacji: Tomasz Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl