Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Bulin - powiat nowosolski

vor 1945 Bullendorf - Kreis Freystadt

 

BULIN
gm. Kożuchów

Bulndorf (1295)
Bullendorf (1791)
Błoniec (1945)


Niewielka wieś Bulin po raz pierwszy wzmiankowana była w 1295 r. Na początku XIV w. Bulin był własnością rycerską, od 1338 r. znajdował się w rękach rycerza Lybinga. W 1347 r. jego syn Petrus przekazał wieś w testamencie klasztorowi kanoników regularnych (augustianów) w Żaganiu. Nadanie to potwierdził książę głogowsko – żagański Henryk V. Od tego czasu Bulin wchodził w skład dóbr klasztoru, którego prawa własności potwierdził ponownie ostatni z Piastów głogowskich, Henryk XI (1476 r.). W posiadaniu dóbr ziemskich żagańskiego konwentu część wsi pozostawała do 1810 r. (kasata zakonu). Prawdopodobnie jeszcze w średniowieczu Bulin był podzielony , gdyż na początku XVII w. panem na Bulinie tytułował się burmistrz Kożuchowa, Johann Caspar John. W 1791 r. we wsi wzmiankowano folwark, wiatrak, dwa wolne gospodarstwa, 3 ogrodników i 6 rzemieślników - 88 mieszkańców. Po kasacie żagańskiego zakonu Bulin stał się ponownie własnością szlachecką – w 1844 r. wzmiankowany jest właściciel S. Zimmermann. W 1868 r. miejscowy majątek był w posiadaniu rodziny v. Czettritz-Neuhauss, która wzniosła we wsi niewielki dwór. W połowie stulecia we wsi znajdowało się 18 domostw, niewielki folwark, młyn wodny i wiatrak (1845 r. – 102 mieszkańców). W latach 20. XX w. dzierżawcą majątku był Heinrich Lűkehe, ostatnim przed 1945 r. właścicielem Bulina był Feliks Neubert. Po wojnie w folwarku funkcjonowało niewielkie Państwowe Gospodarstwo Rolne, dwór pełnił funkcje administracyjno-mieszkalne. Obecnie obiekt jest opuszczony. W pobliżu zabudowań podworskich znajduje się tzw. Czarci Kamień (głaz narzutowy o wymiarach 3 x 2 x 2 m), który stanowi prawdziwą osobliwość przyrodniczą okolicy i od wieków jest „bohaterem” licznych podań i legend. W 2003 r. wieś zamieszkiwało 31 osób.

Tekst za zgodą wydawcy z publikacji: Tomasz Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.


   

Dwór oraz tzw. Czarci Kamień (głaz narzutowy o wymiarach 3 x 2 x 2 m).   

Zdewastowany ewangelicki cmentarz.

Autor zdjęć - Kamila Zięba.Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl