Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Dębianka - powiat nowosolski

vor 1945 Eichenkranz - Kreis Glogau

 

DĘBIANKA
gm. Siedlisko

Eiche (1601)
Eichau (1844)
Eichenkranz (1937)
Wiankowo (1945)

Pierwsza wzmianka o folwarku pojawiła się w spisie dóbr Georga von Schőnaicha w 1601 r. W 1791 r. wzmiankowano we wsi folwark, wolne gospodarstwo chłopskie, 18 zagrodników, 3 komorników, wiatrak i 191 mieszkańców. W 1845 r. we wsi znajdował się folwark, 18 domów (164 mieszkańców), wiatrak, kuźnia, owczarnia (430 owiec) i szkoła ewangelicka. Murowane zabudowania folwarku powstały stosunkowo późno, tj. w latach 1880-1890. W tym samym czasie uruchomiona została gorzelnia i wybudowano szynowy system transportowy, którym zwożono z pól płody rolne. System ten obejmował swym zasięgiem kilka pobliskich folwarków. Na początku XX w. dzierżawcą folwarku był Schultz. W 1915 r. wieś liczyła 206 mieszkańców. Po II wojnie światowej gospodarstwo przejęte zostało przez Państwowy Fundusz Ziemi, potem przez Państwowe Gospodarstwo Rolne w Radocinie. W latach 1957-1958 wzniesiono przy gospodarstwie 5 pracowniczych domków 2 rodzinnych. Po likwidacji PGR w latach 90. XX w., gospodarstwo przejął prywatny przedsiębiorca. W 2000 r. wieś zamieszkiwało 60 osób.

Tekst za zgodą wydawcy z publikacji: Tomasz Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.

                   

Nieczynna gorzelnia oraz zdjęcia miejscowości.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl