Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kierzno - powiat nowosolski

vor 1945 Amalienhof - Kreis Glogau

 

KIERZNO
gm. Siedlisko

Amalienhof (ok. 1618)

Kolonia i folwark wsi Stara Bielawa powstały prawdopodobnie w czasie akcji kolonizacyjnej prowadzonej na przełomie XVI i XVII w. przez Georga von Schönaicha. Murowane zabudowania folwarku powstały w połowie XIX stulecia, w 1844 r. osada składała się z folwarku i 9 posesji (44 mieszkańców). Folwark od połowy XIX w. był wielokrotnie dzierżawiony i specjalizował się w hodowli owiec. W latach 1870-80 wybudowane zostały nowe zabudowania gospodarcze folwarku. W 1885 r. uruchomiono gorzelnię, funkcjonowały również kuźnia i młyn wiatrowy. W 1915 r. wieś zamieszkiwały 74 osoby. W lutym 1945 r. w pobliżu wsi toczyły się wielodniowe walki między Rosjanami i oddziałami niemieckimi, które okopały się nad kanałem Kopalnica. Po wojnie folwark zarządzany był przez Państwowy Fundusz Ziemi, potem przez Kombinat Rolny w Babimoście i Państwowe Gospodarstwo Rolne w Siedlisku. W latach 1957-1958 we wsi wzniesiono osiedle 5 pracowniczych domków, w latach 90. dobudowano kolejne trzy domy. W połowie lat 70. utworzono we wsi rolniczą spółdzielnię produkcyjną (500 ha areału). W 2000 r. w Kierznie zamieszkiwało 216 osób.

Tekst za zgodą wydawcy z publikacji: Tomasz Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.


   

Zabudowa miejscowości oraz Krzycki Rów.


               

Widok na dawny majątek oraz jeden z budynków mieszkalnych na jego terenie.


Przedwojenna gospoda obecnie.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl