Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Ługi - powiat nowosolski

vor 1945 Friedersdorf - Kreis Freystadt

 

ŁUGI
gm.Otyń

Fridericivilla (1305)
Friedersdorf (1791)

Wieś posiada średniowieczną metrykę, powstała prawdopodobnie w II poł. XIII w. Kiedy po raz pierwszy pojawiła się w źródłach, w 1305 r., była już zapewne ukształtowaną wsią. Wymieniony w 1376 r. miejscowy kościół p.w. św. Wawrzyńca był prawdopodobnie drewniany. Nową, wzniesioną z kamienia i rudy darniowej świątynię ukończono po 1411 r. Dzieje wsi przez wieki związane były z majątkiem otyńskim. W XV w. Ługi należały do rodziny von Zabeltitz, po 1516 r. do von Rechenbergów, którzy przekazali miejscowy kościół protestantom. Pod-czas wojny trzydziestoletniej wieś wielokrotnie była miejscem kwaterunku wojsk - w latach 1622 - 23 kwatero-wały tu wojska cesarskie. W 1631 r. wybuchła w Ługach epidemia dżumy, która pochłonęła ponad 100 osób. Plagą wojenną były również pożary – w chwili zakończenia wojny było we wsi tylko 5 całych gospodarstw. W 1652 r. kościół przejęli ponownie katolicy, a ludność złożyła hołd nowym właścicielom – jezuitom z Otynia. Zniszczenia, które poczyniła wojna trzydziestoletnia musiały być znaczne, skoro w 1673 r. mieszkańcy wsi wystosowali apel do okolicznej szlachty o pomoc w odbudowie zagród. Nie zachowały się informacje o miejscowym folwarku, wiadomo, że w końcu XVIII w. funkcjonował we wsi młyn wiatrowy. W 1749 r. odnowiono miejscowy kościół. W końcu XVIII w. Ługi stały się własnością księcia kurlandzkiego Piotra Birona, później księżnej żagańskiej Doroty de Talleyrand - Perigord. W 1791 r. wzmiankowano we wsi kościół, dom parafialny, szkołę, młyn wiatrowy i 27 innych zabudowań – 441 mieszkańców. W połowie XIX w. wieś liczyła 598 mieszkańców, 88 gospodarstw, posiadała własną szkołę katolicką, młyn wodny i 2 wiatraki. W 1879 r. majątek przejęła rodzina von Lancken - Wackenitz, później dobrami administrowała spółka Perseverantia. W 1854 r. utworzono w Ługach samodzielną parafię, a w 1865 r. kościół otrzymał nowe dzwony. Drewniana dzwonnica uległa zniszczeniu w 1904 r., w latach 1937–38 przeprowadzono remont świątyni i wzniesiono nową wieżę. W końcu XIX i na początku XX stulecia wzniesiono w Ługach szereg nowych zabudowań, m.in. budynek szkoły, restauracji z salą taneczną, kuźnię. W 1900 r. wieś liczyła 428 mieszkańców. Po 1945 r. wieś rozwijała się powoli. Dopiero na przełomie lat 70. i 80. wzniesiono we wsi kilka nowych zabudowań mieszkalnych, zmodernizowano drogi, wymontowano świetlicę wiejską (2000 r.). W końcu stulecia Ługi zamieszkiwało 286 osób, we wsi znajdowało się 27 gospodarstw rolnych, 2 punkty handlowe i 3 zakłady usługowo-produkcyjne.

Tekst za zgodą wydawcy z publikacji: Tomasz Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.


                   

Kościół w Ługach p.w. św. Wawrzyńca oraz drzwi wejściowe do świątyni.

               

Figura stojąca przed kościołem - Carl von Reinach i data 1784.

Budynek obecnej plebanii w pobliżu kościoła.


           

Pomnik upamiętniający mieszkańców miejscowości - żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej.


               

Sklep w miejscowości (dawna gospoda), stara szkoła oraz widok na kościół.


                       

Pozostałość cmentarza byłych niemieckich mieszkańców miejscowości.


   

Zabudowa miejscowości oraz dawny młyn - Bergmühle.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl