Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Mirocin Dolny - powiat nowosolski

vor 1945 Nieder Herzogswaldau - Kreis Freystadt

 

MIROCIN DOLNY
gm. Kożuchów

Herczogwald (ok. 1305)
Nieder Herzogswalde (1791)
Nieder Herzogswaldau (1844)
Bolesławów Dolny (1945)

Mirocin Dolny jest prawdopodobnie najstarszą z trzech części wsi. Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w 1271 r. kiedy książę Konrad głogowski nadał 5 łanów ziemi klasztorowi żeńskiemu w Nowogrodzie Bobrzańskim. Około 1305 r. wzmiankowany był kościół p.w. Najświętszej Marii Panny. Jednonawową, z prostokątnym prezbiterium świątynię, wybudowano z kamienia i rudy darniowej zapewne w połowie XIII w. Później otoczono kościół kamiennym murem. W pobliżu zlokalizowana była drewniana dzwonnica. Do 1522 r. kościół był filią parafii w Mirocinie Górnym, później utworzono samodzielną parafię. W końcu XIX w. świątynia podupadła i została opuszczona - głównie ze względu na niewielką liczbę katolików. Wyremontowany po 1945 r. ponownie stał się filią parafii w Mirocinie Górnym.
Pierwsze wzmianki o majątku ziemskim w Mirocinie pojawiły się w 1321 r. kiedy wymieniono w dokumentach Waltherusa de Herzoginwalde; niestety nie wiemy, która część wsi znajdowała się w jego posiadaniu. W 1468 r. wymieniono jako właścicieli braci Nickela i Hansa Ebirsbacha oraz Ottona von Kittlitza. W tym czasie wieś była już podzielona na dwie części. W której z nich znajdowała się siedziba właścicieli nie wiadomo, w XVIII w. już się jej nie wymienia. W latach 1485 –1501 część Mirocina Dolnego znajdowała się w rękach Friedricha von Dyherrna, potem Hansa (1505 r.) i Franza (1549 r.) von Warensdorfów z Witkowa. W 1669 r. jedną z części zakupił baron Georg Albrecht von Dyherrn, którego potomkowie władali wsią do początków XX w. W 1791 r. wzmiankowano w Mirocinie Dolnym dwa majątki ziemskie. W pierwszym, należącym do rodziny von Dyherrn, znajdował się kościół parafialny i dwa domy parafialne, szkoła, wolne gospodarstwo chłopskie, 11 kmiecych, 11 zagrodniczych i 16 komorniczych, wiatrak, 2 młyny wodne i 8 innych domostw – 315 mieszkańców. Zamieszkała przez 761 osób część należąca do rodziny von Knobelsdorff, związana była z majątkiem w pobliskim Studzieńcu i obejmowała folwark, wolne gospodarstwo chłopskie, 2 kmiece, 7 zagrodniczych i 13 komorniczych oraz 8 innych domów. Podział na dwa oddzielne majątki utrzymywał się do 1945 r. W 1844 r. w części von Dyherrnów znajdowała się szkoła ewangelicka, 53 domy, 2 młyny wodne, 2 wiatraki, 2 gorzelnie i olejarnia – 359 mieszkańców (12 katolików). W części należącej do właścicieli Studzieńca (do 1845 r. J. Juthe, potem Friedrich von Heuser) znajdował się folwark, owczarnia, cegielnia, wiatrak, 40 domów – 270 mieszkańców (8 katolików). Ostatnimi, przed wybuchem II wojny światowej właścicielami dóbr ziemskich byli baronowie von Dyherrn - Czettriz i rodzina Suessmann ze Studzieńca. Po 1945 r. majątki ziemskie rozparcelowano. Już jesienią 1945 r. otwarto we wsi szkołę. W 1975 r. utworzono w Mirocinie Dolnym Zbiorczą Szkołę Gminną, w której uczyły się dzieci z pozostałych części Mirocina, Książa Śląskiego, Studzieńca i Bulina. Trudne warunki lokalowe i zwiększająca się liczba dzieci spowodowały konieczność budowy nowego budynku szkoły, który wzniesiono latach 1982-1986 r. W 2000 roku w obręb szkoły wpisano szkołę podstawową Studzieńcu i oddziały przedszkolne w Mirocinie Górnym i Książu Śląskim. W latach 70. wzniesiono we wsi pawilon handlowy i kilka nowych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W 2002 r. znajdowało się we wsi 69 gospodarstw rolnych, funkcjonował urząd pocztowy, zamieszkiwało 379 osób.

Tekst za zgodą wydawcy z publikacji: Tomasz Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.


       

Dom przy drodze głównej w Mirocinie Dolnym będący przedwojenną gospodą oraz budynek szkolny.


           

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.


   

Pomnik upamiętniający poległych na frontach I wojny światowej żołnierzy pochodzących z Mirocina Dolnego i okolic.


       

                       

                       

               

Stary cmentarz niemieckich mieszkańców Mirocina Dolnego.               

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz wejścia do świątyni.

Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym.

   

Pomnik poległych na frontach I wojny światowej żołnierzy.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl