Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Modrzyca - powiat nowosolski

vor 1945 Modritz - Kreis Freystadt

 

MODRZYCA
gm. Otyń

Modricza (1295)
Modericz (1421)
Modritz (1791)
Modrzyce (1946)

Miejscowość posiada metrykę średniowieczną, pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w 1295 r. Nie zachowały się informacje o średniowiecznych właścicielach wsi, należy przypuszczać, że w XIV w. stanowiła ona część dóbr ziemskich Otynia. W 1421 r. mieszkańcy Modrzycy płacili czynsz na rzecz kolegiaty w Głogowie. W 1516 r. część wsi (1/4) była własnością Hansa von Rechenberga. W 1563 r. w pobliżu wsi uruchomiono cesarską warzelnię soli, prawdopodobnie w tym celu część gruntów odkupiono od otyńskich Rechenbergów. Początkowo jej nazwa brzmiała Zum Neuen Saltze bei Modernitz, później przyjęła się skrócona nazwa Neusalz – Nowa Sól. Po uruchomieniu warzelni wieś Modrzyca została włączona w skład królewskiej domeny solnej, a mieszkańcy znaleźli zatrudnienie przy produkcji soli, wyrębie drewna opałowego i pracach przewozowych przez Odrę. Jako własność kamery solnej pozostawała wieś do początków XVIII w., później była własnością domeny królewskiej w Nowej Soli. W 1791 r. we wsi znajdowało się wolne gospodarstwo chłopskie, 15 gospodarstw kmiecych, 29 komorników, wiatrak i 4 inne zabudowania. W 1845 r. Modrzyca była własnością domeny królewskiej miasta Nowej Soli, we wsi znajdowało się 60 domów, szkoła ewangelicka, olejarnia, 2 wiatraki, 2 cegielnie – 423 mieszkańców (92 katolików). W 2 połowie XIX w. mieszkańcy wsi znaleźli zatrudnienie w zakładach przemysłowych Nowej Soli, część trudniła się rolnictwem. W 1933 r. Modrzycę zamieszkiwało 497 osób. Po 1945 r. nastąpił rozwój wsi, w połowie lat 80. rozpoczęto budowę nowych osiedli domków jednorodzinnych (3 osiedla), przez co wieś zbliżyła się do granic administracyjnych Nowej Soli i Otynia. Przy obwodnicy Otynia Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” wzniosła zajazd z restauracją i hotelem, w pobliżu powstała stacja paliw i stacja diagnostyki samochodowej. W tym samym czasie w Modrzycy rozpoczęły działalność prywatne przedsiębiorstwa, które rozwinęły działalność w schyłku stulecia, m.in. zakład usług wodociągowych i drogowych, zakład konfekcyjny, produkcja opakowań z tworzyw sztucznych i folii. W 2000 r. Modrzycę zamieszkiwało 1360 osób, funkcjonowało 15 zakładów usługowo – produkcyjnych, 5 punktów handlowych, ponadto znajdowało się tu 55 gospodarstw rolnych.

Tekst za zgodą wydawcy z publikacji: Tomasz Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl