Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Nieciecz - powiat nowosolski

vor 1945 Nettschütz - Kreis Freystadt

 

NIECIECZ
gm. Nowe Miasteczko

Nocsix, Nexicz (1295)
Nettschütz (1791)
Nieksice, Niekszyce (1945-1948)

Okolice wsi Nieciecz zamieszkiwano już w I tysiącleciu p.n.e. (osadnictwo tzw. kultury przedłużyckiej). Po raz pierwszy Nieciecz wzmiankowana była w 1295 r. Prawdopodobnie już wtedy wieś wraz z pobliskimi Dziadoszycami, wchodziła w skład jednego majątku rycerskiego, którego właścicielem był kasztelan kożuchowski Dietrich von Pesna. Na przestrzeni wieków posiadłość wielokrotnie zmieniała właścicieli. Pod koniec XV w. był nim Bernard Beroldt, kilkadziesiąt lat później obie wsie znalazły się w rękach rodziny von Braun z Solnik, która władała Niecieczą do 1714 r. Nie zachowały się informacje o miejscowym dworze, prawdopodobnie siedziba właścicieli majątku mieściła się w Dziadoszycach. Około 1791 r. we wsi znajdował się folwark, 32 domostwa - 180 mieszkaców. W 1845 r. Nieciecz stanowiła własność Carla Friedricha Bähnischa. W tym czasie wieś liczyła 31 domów, funkcjonował folwark z gorzelnią oraz leśnictwo. Liczba ludności nie przekraczała 200 osób. Około 1860 r. Nieciecz weszła w skład rozległej własności ziemskiej rodziny von Kalckreuth z Podbrzezia Dolnego. Kolejnymi właścicielami majątku byli Gustaw Schönborn (1926 r.) i Artur Schack von Wittenau (1937 r.). Na początku XX w. wielu mieszkańców wsi znalazło zatrudnienie w uruchomionej w pobliżu kopalni odkrywkowej węgla brunatnego „Emma” firmy Braun-Kohlengrube Neustadtel-Bielitz. Eksploatacja surowca w kopalni ( po 1945 r. kopalnia „Wanda”) trwała do początków lat 50. XX w., a kopalnia miała status przysiółka. Po zamknięciu wyrobiska zabudowania rozebrano. Po 1945 r. w Niecieczy wybudowano kilka nowych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych oraz pawilon handlowy. W 2000 r. wieś liczyła 131 mieszkańców i 34 gospodarstwa rolne.

Tekst za zgodą wydawcy z publikacji: Tomasz Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.


                           

Wjazd do miejscowości oraz zabudowa gospodarcza dawnego majątku.

           


                       

Zdewastowany cmentarz niemieckich mieszkańców miejscowości sprzed 1945 roku z zachowanym jednym polskim grobem widocznym na ostatniej fotografii.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl