Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Popowo - powiat nowosolski

vor 1945 Pffafendorf - Dreidorf - Kreis Freystadt

 

POPOWO
gm. Bytom Odrzański

Pffafendorf (1360)
Pffafendorf (1791)
Pffafendorf - Dreidorf (1938)

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1360 r., kiedy wymieniono jej nazwę w dokumencie podziałowym księstwa głogowskiego. W 1483 r. Popowo było własnością bytomskiego proboszcza Simona Newerwäldera. Kolejni posiadacze majątku ziemskiego są nieznani. Około 1604 r. wieś zakupił Georg von Schönaich. W 1791 r. wieś należała do księstwa siedlisko –bytomskiego Schönaichów, we wsi mieszkały 34 osoby (4 gospodarstwa chłopskie i 3 komorników), nie wzmiankuje się folwarku. W 1844 r. we wsi znajdowało się 8 posesji – 61 mieszkańców. W 1915 r. wieś zamieszkiwały 53 osoby. W latach 30. XX w. Popowo razem z pobliskimi wsiami Wierzbnicą i Wierzbniczkami tworzyły wspólną jednostkę administracyjną, zwaną Dreidorf. Po 1945 r. wzniesiono w Popowie kilka zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W końcu XX stulecia doprowadzono wodociąg, do wsi przyłączono miejscowość Wierzbniczki/Pastuszyn. W 2002 r. we wsi zamieszkiwały 63 osoby w 15 domostwach.

Tekst za zgodą wydawcy z publikacji: Tomasz Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.


   

Wjazd do miejscowości oraz zabudowa dawnego majątku.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl