Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Rudno - powiat nowosolski

vor 1945 Rauden - Kreis Freystadt

 

RUDNO
gm. Nowa Sól

Rawden (1486)
Rauden (1791)

Wieś należy do starszych w powiecie nowosolskim. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od występującej w okolicy rudy darniowej. Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się w 1261 r., kiedy książę głogowski Konrad I zezwolił ówczesnemu właścicielowi wsi, na dokonanie translokacji wsi na prawie niemieckim. Nadanie w tym czasie nowych praw świadczyć może o wcześniejszym powstaniu Rudna, które w połowie XIII wieku było już ukształtowaną wsią. Założona w układzie ulicówki miejscowość pozostawała we władaniu rycerskim prawdopodobnie do końca XIII w. Na początku XIV wieku Rudno było już własnością książęcą. W 1314 r. księżna głogowska Mechtylda sprzedała wieś klasztorowi magdalenek w Bytomiu Odrzańskim. Kolejna wzmianka o Rudnie pochodzi z 1485 r. Ponownie wieś wymienia się na początku XVII w., kiedy znalazła się w domenie ziemskiej rodziny Schönaich z Siedliska (około 1604 r.). W tym czasie katoliccy mieszkańcy Nowej Soli przynależeli do parafii w Rudnie. Miejscowy kościół parafialny p.w. św. Tomasza Judy powstał w połowie XIII w. i należy do najstarszych w województwie lubuskim. Wybudowano go z kamienia polnego i rudy darniowej w stylu wczesnogotyckim. Na przestrzeni wieków świątynię wielokrotnie przebudowywano. W XV wieku rozpoczęto stawianie wieży, której jednak nie ukończono. Otoczono natomiast kościół kamiennym murem. W czasie wojny trzydziestoletniej kościół spłonął. Odbudowany w latach 1670-1688 otrzymał barokowe wyposażenie. Funkcję kościoła parafialnego pełniła świątynia do 1731 r. – później była filią parafii św. Michała w Nowej Soli, współcześnie parafii św. Józefa Robotnika. Podczas wojny trzydziestoletniej, Rudno, podobnie jak część majątków rodziny von Schönaich, znalazło się w rękach głogowskich jezuitów. Była to forma represji wobec protestanckich właścicieli, którzy zmuszeni zostali do zapłacenia ogromnej kontrybucji. Rodzina książęca z Siedliska odzyskała wieś dopiero w 2 połowie XVIII w. W końcu stulecia prócz kościoła wzmiankowano we wsi dom parafialny, 2 szkoły, 24 gospodarstwa kmiece, 3 zagrodnicze i 14 komorniczych, ponadto młyn wiatrowy i 12 innych domów. Rudno zamieszkiwało 297 osób. W 1842 r. wzniesiono nowy budynek szkoły ewangelickiej, do szkoły katolickiej uczęszczały dzieci z okolicznych wsi – Swobody, Lubieszowa, Ciepielowa, Nowego i Starego Żabna. W 1844 r. we wsi znajdowało się 55 posesji, kuźnia, 3 wiatraki i 2 końskie młyny (kieratowe) – 393 mieszkańców. Mieszkańcy zajmowali się rolnictwem i pozyskiwaniem miejscowej rudy dla nowosolskich hut. W XIX w. i na początku XX w. wzniesiono w Rudnie szereg nowych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, w tym restaurację z salą taneczną i remizę strażacką. W 1933 r. dzierżawcą niewielkiego majątku ziemskiego była rodzina Lange. Pod koniec II wojny światowej w okolicy wsi wybudowano umocnienia polowe. 13 lutego 1945 r. doszło tutaj do potyczki niemieckiej kompanii piechoty z nacierającymi od strony Kożuchowa czołgami radzieckimi. Po 1945 r. wieś rozwijała się wolno, dopiero w latach 70. i 80. postawiono kilka nowych domów mieszkalnych i pawilon handlowy. W pobliżu wsi powstał kompleks zabudowań gospodarczych (ferma drobiu) Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Lubieszowie. W tym czasie rozrastające się osiedle domów jednorodzinnych w Nowej Soli zbliżyło się do Rudna, zacierając stopniowo granicę między miejscowościami. W 2000 r. Rudno zamieszkiwało 513 osób, we wsi znajdowały się 62 gospodarstwa rolne i ferma drobiu, 5 obiektów handlowych i 20 zakładów usługowo-produkcyjne (m.in. zakłady przetwórcze drewna, warsztaty samochodowe, produkcja figur ogrodowych).

Tekst za zgodą wydawcy z publikacji: Tomasz Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.


           

Kościół parafialny p.w. św. Tomasza Judy oraz epitafia na jego ścianach.

                   

Dzwonnica stojąca w pobliżu kościoła, chorągiewka na jej szczycie, brama na cmentarz przykościelny oraz stare niemieckie elementy nagrobne.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl