Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Ścieżyna Leśna - powiat nowosolski

vor 1945 Hegewald - Kreis Glogau

 

ŚCIEŻYNA LEŚNA
gm. Bytom Odrzański

Hegewald (1484)
Ścieżyna (1945)
Ścieżyna Leśna (1982)

Po raz pierwszy nazwa Hegewald pojawiła się w dokumencie z 1484 r. i dotyczyła prawdopodobnie nie osady, a kompleksu leśnego położonego na północny – zachód od Bytomia Odrzańskiego. W tym czasie las ten znajdował się w rękach rodziny von Rechenberg. Z czasem nazwa lasu przyjęła się dla niewielkiej osady przewoźników, która powstała na lewym brzegu Odry na wysokości Siedliska. Jej powstanie związane jest zapewne z drogą, tzw. Traktem pruskim, który w XVIII w. stanowił ważny, lokalny trakt komunikacyjny. Od 1561 do 1945 r. tereny te należały do rodziny książęcej von Schönaich z Siedliska. Mieszkańcy osady trudnili się głównie przewoźnictwem (do 1945 r. funkcjonowała tutaj przeprawa promowa) oraz pozyskiwaniem drewna z książęcych lasów. W 1915 r. osadę zamieszkiwało 16 osób. Po 1945 r. we wsi znajdowało się kilka zamieszkanych domostw, później osada uległa likwidacji.

Tekst za zgodą wydawcy z publikacji: Tomasz Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl