Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Strzeszków - powiat nowosolski

vor 1945 Landskron - Kreis Glogau

 

STRZESZKÓW
gm. Siedlisko

Landskron (1601)
Koronkowo (1945)

Niewielka osada posiada bardzo wczesną metrykę. W średniowieczu była prawdopodobnie własnością znanego w księstwie głogowskim rodu rycerskiego. W dokumentach z lat 1343 – 48 wielokrotnie wymieniono Henryka zu Lendscron i jego synów Nikela i Petera, którzy przebywali na dworach książęcych w Głogowie, Legnicy i Wrocławiu. Dalsze losy tej rodziny są nieznane, a wieś w końcu XIV w. znalazła się we władaniu Rechenbergów. W poł. XVI w. Strzeszków wszedł w skład majątku ziemskiego w Siedlisku – później majoratu Carolath - Beuthen. Prawdopodobnie na początku XVII w. założono we wsi niewielki folwark, który w połowie XIX w. połączono z gospodarstwem w Borowcu. W 1765 r. we wsi znajdowało się 8 gospodarstw zagrodniczych. W 1845 r. wzmiankowano folwark, leśniczówkę, owczarnię (500 owiec) i 11 domów – 96 mieszkańców. Po II wojnie światowej wieś nie została w pełni zasiedlona (gł. pracownicy leśni i dom myśliwski). Na początku lat 60. większość zabudowań rozebrano i opuszczono osadę. Współcześnie znajduje się tutaj domek myśliwski.

Tekst za zgodą wydawcy z publikacji: Tomasz Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl