Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wierzbniczki / Popowo - powiat nowosolski

vor 1945 Weidendorf - Dreidorf früher Klein Würbitz - Kreis Glogau

 

WIERZBNICZKI / POPOWO
gm. Bytom Odrzański

Klein Wirbicza (1360)
Klein Wűrbitz (1791)
Weidendorf – Dreidorf (1937)
Wierzbniczki (1958)
Pastuszyn (1982)

Niewielka wieś (niem.) powstała prawdopodobnie w połowie XIV w. Pierwsze wzmianki pojawiły się w 1360 r. Nie zachowały się informacje o właścicielach posiadłości ziemskiej w okresie XV - XVII w. – prawdopodobnie wieś wchodziła w skład majątku w Miłakowie lub w Bodzowie. Po 1730 r. wzmiankowany był miejscowy wiatrak. W 1791 r. wieś liczyła 38 mieszkańców, 8 gospodarstw, funkcjonował wiatrak, właścicielem była rodzina von Kupperswolf. Po 1840 r. Wierzbniczki wchodziły w skład posiadłości majora Kampza z Bodzowa. W 1844 r. we wsi znajdowało się 7 domów, wiatrak i gorzelnia – 43 mieszkańców. Ostatnim właścicielem majątku ziemskiego był Otto Ritzmann (1938 r.). W latach 30. XX w. wieś pod nazwą Weidendorf była jedną z trzech wsi tworzących Dreidorf. Po 1945 r. wielokrotnie zmieniano nazwę miejscowości, obecnie stanowi część Popowa.

Tekst za zgodą wydawcy z publikacji: Tomasz Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.


               

Fragment zabudowy dawnego folwarku oraz miejsce w sąsiedztwie skrzyżowania dróg na którym stał kiedyś wiatrak koźlak.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl