Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wrociszów - powiat nowosolski

vor 1945 Heinzendorf - Kreis Freystadt

 

WROCISZÓW
gm. Nowa Sól

Heinricivilla (1287)
Heinzendorf (1791)
Opalenice (1945)

Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w końcu XIII w., jednak początki osady sięgają połowy stulecia. W 1287 r. Wrociszów był własnością rycerską kasztelana kożuchowskiego Dietricha von Pesna, w 1295 r. wymienia się jego spadkobiercę Theodora de Pesna. W rękach rodu wieś pozostawała prawdopodobnie do końca XIV w., kiedy przeszła na własność miasta Kożuchowa. W 1405 r. Wrociszów zakupili bracia Hans i Johann Stiefmutter. W 1477 r. pojawia się informacja o wymianie między księciem głogowskim Janem II, a kożuchowskim mieszczaninem Hansem Schulzem części łąk między Wrociszowem a Rudnem. Później wieś była własnością miasta Kożuchówa i była wielokrotnie dzierżawiona. W 1791 r. wzmiankowano we Wrociszowie szkołę, karczmę, 1 wolne gospodarstwo, 14 kmieci, 4 zagrodników, 20 komorników, młyn wiatrowy i 5 innych domów – łącznie 47 zabudowań i 236 mieszkańców. W połowie XIX wieku, po kilku pożarach, wzniesiono murowane zagrody. W tym czasie wieś liczyła 57 domów oraz 358 mieszkańców (16 katolików). We wsi funkcjonowała szkoła ewangelicka, wiatrak, gorzelnia i 2 olejarnie. W 1915 r. wieś zamieszkiwało 258 osób. Na początku stulecia wzniesiono budynek restauracji z salą taneczną i szereg nowych zabudowań gospodarczych. W 1933 r. wymienia się majątek ziemski, którego właścicielem był Richard Burghardt (w posiadaniu rodziny od 1904 r.). Po 1945 r. wieś stała się siedzibą władz gminy Opalenice obejmującej 20 wsi i osad. Gminę zlikwidowano w 1954 r., w jej miejsce powołano Gromadę Wrociszów, która funkcjonowała do kolejnej reformy administracyjnej w 1975 r. W latach powojennych zabudowa wsi nie uległa znaczącej zmianie. Wzniesiono kilka nowych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W 2000 r. Wrociszów zamieszkiwało 229 osób, we wsi znajdowało się 51 gospodarstw rolnych, 4 obiekty handlowe oraz 9 zakładów usługowych i produkcyjnych (w tym produkcja odzieży ochronnej, figur ogrodowych, zakład kamieniarski).

Tekst za zgodą wydawcy z publikacji: Tomasz Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.


       

Zniszczony cmentarz niemieckich sprzed 1945 roku mieszkańców Wrociszowa.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl