Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Zakęcie - powiat nowosolski

vor 1945 Erkelsdorf - Kreis Freystadt

 

ZAKĘCIE
gm. Otyń

Erckerstorff (1516)
Erkelsdorf (1791)
Wojciechowo (1946)

Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w 1516 r., kiedy wymieniono miejscowość w spisie dóbr ziemskich Otynia, zakupionych przez braci Hansa i Nikela von Rechenberg. Niewykluczone, że związana z majątkiem otyńskim miejscowość ma metrykę znacznie wcześniejszą. Po 1649 r. dobra rycerskie przejął zakon jezuitów. W 1687 r. otyńscy jezuici wznieśli w Zakęciu stajnię – być może miejscowy folwark specjalizował się w hodowli koni. W 1700 r. Zakęcie liczyło 201 mieszkańców, w tym 61 ewangelików. Nieznany jest czas powstania miejscowego kościoła, wzmiankowany był w 1516 r.(?). Prawdopodobnie w XVI i XVII w. był w rękach protestantów. W połowie XVII w. patronat nad świątynią przejęli jezuici z Otynia. W 1911 r. wniesiono nowy kościół w stylu neogotyckim, obecnie filia parafii w Otyniu. W 1791 r. w Zakęciu wzmiankowano folwark, wolne gospodarstwo chłopskie, 25 kmiecych, 3 zagrodnicze, 17 komorniczych – łącznie 71 zabudowań i 370 mieszkańców.
Pół wieku później (1844 r.) miejscowość zamieszkiwało 495 mieszkańców (12 ewangelików), we wsi znajdowało się 55 domów, folwark i szkoła katolicka (otwarta ok. 1801 r.). W tym czasie majątek ziemski należał do księcia Aleksandra Dino, później do rodziny von Lancken - Wackenitz. W latach 1900-1905 w sąsiedztwie wsi wybudowano linię kolejową relacji Nowa Sól – Wolsztyn (linia funkcjonowała do połowy lat 90. XX w.). W 1926 r. Zakęcie zamieszkiwało 427 osób, miejscowy folwark znajdował się w rękach Rainalda von Dassela. W końcu lat 50. XX stulecia w pobliżu wsi rozpoczęto poszukiwania gazu ziemnego, w 1961 r. miała miejsce eksplozja jednego z odwiertów. W następnych latach rozpoczęto eksploatację złoża, która trwała do lat 90. Na początku XXI wieku górotwór po eksploatacji gazu zaczęto wykorzystywać do magazynowania odpadów. W latach 80. XX wieku w Zakęciu wzniesiono kilka nowych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W 2000 r. wieś zamieszkiwało 331 osób, znajdowało się 25 gospodarstw rolnych, punkt handlowy i 5 zakładów usługowo-produkcyjnych.

Tekst za zgodą wydawcy z publikacji: Tomasz Andrzejewski, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.


                       

Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz jego otoczenie.


   

Przejazd kolejowy w Zakęciu oraz dom w jego sąsiedztwie.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   

Archiwalna widokówka oraz jeden z domów w miejscowości w 1925 roku.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl