Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Bieńków - powiat polkowicki

vor 1945 Pinquart - Kreis Glogau

 

               

Drewniany krzyż przy drodze głównej oraz kapliczka na terenie prywatnej posesji.


BIEŃKÓW – osada położona na południowy zachód od Grębocic, na wysokości 109 m n.p.m. Obecnie liczy 30 mieszkańców (2005 rok). Przed 1937 rokiem znajdowała się w obrębie gminy wiejskiej Kleinschwein (Świnino). Niemiecka nazwa Bieńkowa do 1945 roku to Pinquart. Obiektem zabytkowym jest tu dom mieszkalny pochodzący z XIX wieku. Podczas prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1966 roku pod kierownictwem powiatowego konserwatora zabytków w Głogowie około 300 metrów na zachód od drogi z Bieńkowa do Świnina, pomiędzy dwoma strumieniami, wśród podmokłych łąk, zlokalizowano grodzisko wczesnośredniowieczne z przełomu IX-X wieku. Jest to obiekt o kształcie owalnym wniesiony około 2,5-3 m nad poziom otaczających go łąk. Grodzisko miało średnicę około 40 m. W trakcie wykopalisk odnaleziono ceramikę wczesnośredniowieczną i kości zwierzęce oraz tzw. wytopki żelazne i polepę.

AUTOR MAREK ROBERT GÓRNIAK
INFORMATOR HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY

GRĘBOCICE – LUBLIN 2005

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl