Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Bucze - powiat polkowicki

 

vor 1945 Ehrenfeld-Krone früher Bautsch - Kreis Glogau

 

   

                       

Zabudowa miejscowości.


   

Zdewastowany ewangelicki cmentarz przy drodze Bucze - Szymocin.

       


Dawna szkoła w Buczu.


 

BUCZE – wieś położona na północny wschód od Grębocic, na wysokości 77 m n.p.m. O starszej proweniencji miejscowości i istnieniu tu wczesnych tradycji osiedleńczych dowodzi odkryte na jej terenie cmentarzysko ciałopalne ludności z okresu kultury łużyckiej. W średniowiecznych źródłach miejscowość spotykana jest pod nazwami: Bautsch (około 1300), Boyzewo (1305), Bavicz (1320) i Bawtsche (1444). W czasach nowożytnych występowały nazwy wsi: Butzen i Bautze (1580, 1670, 1679, 1687), Bautsch (1791) oraz Bautsche (1887). Następnie obowiązywały niemieckie nazwy wioski: Bautsch (w 1913 roku i od 1936 roku) oraz Ehrenfeld-Krone (występowała już w 1941 roku). Przed 1936 rokiem miejscowość złączona z Tschirnitz (Czerńczyce) tworzyła odrębną gminę wiejską, do której należała również wieś Wegnersau (Turów). Tuż po II wojnie światowej przez pewien czas wieś nosiła nazwę Boczkowice. W dniu 1 października 1947 roku w Buczu powstała szkoła podstawowa. Jej organizatorem była nauczycielka Zofia Olejnik. W latach 1947-1960 przy szkole, kierowanej kolejno przez Jana Waligórę, Kazimierę Krzystkównę i Stefanię Szczepańską działało wiele zespołów artystycznych (m.in. zespół taneczny, chór oraz koło recytatorskie). Obecnie w części dawnego budynku szkolnego, zaadaptowanej na mieszkania, zamieszkują rodziny repatriantów z Kazachstanu.

    Do 1989 roku miejscowość znajdowała się w granicach parafii Grębocice, następnie została włączona do sąsiedniej parafii w Rzeczycy. Na cele kultu religijnego zaadaptowano dawny budynek mieszkalny (przez pewien czas była to wiejska świetlica), usytuowany w pobliżu budynków dawnej szkoły. W Buczu są zabytkowe XIX-wieczne domy oraz dwa dębowe krzyże z 1957 roku. W pobliżu wsi zachował się cmentarz ewangelicki o powierzchni 0,10 ha, usytuowany wśród pól uprawnych, otoczony ogrodzeniem. W jego obrębie znajduje się 11 nagrobków. Obszar cmentarza pokryty jest kobiercem bluszczu pospolitego, ponadto jest tu aleja 11 lip drobnolistnych oraz egzemplarze dębu szypułkowego i kasztanowca białego.

 

AUTOR MAREK ROBERT GÓRNIAK
INFORMATOR HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY

GRĘBOCICE – LUBLIN 2005

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl